Brudesamling Trinn 2

Trinn 2 laget mange flotte brudearbeider på samlingen i uke 38 og 39

Se fine bilder av arbeidene her