Fag og svennebrevutdeling i Oslo Rådhus

Voksenopplæringselevene fra heltidsklassen dekorerte i Oslo Rådhus til Fag og svennebrevutdelingen 22.05.13