Fagprøve august 2014

Høyt nivå på fagprøvene i august.

Fire meget godt bestått og tre bestått i Oslo, to meget godt bestått og tre bestått i Akershus/Østfold august 2014