Formal analyse og stil

I uke 41 og 42 har trinn 1 og VOL "lekt seg" med det formale