Formal stil

Formal:
-Få sorter og klare kontraster
-Alle materialenes egenskaper er like viktige
-Ingen unødig mengde eller overflod
-Strenghet og enkelhet
-Uregelmessig rytme og asymmetri er ofte nødvendig
-Ingen ytre geometrisk form

(klikk på bildene for å åpne dem)