Inspirasjonskveld / lokalt treff

BLOK inviterte i år til WorkShop

Se bilder fra "treffet" på BLOK, Skøyen
Tema:
Miljøvennlige og komposterbare produkter til begravelser / gravlunder