Prøvefagprøve på Skøyen

I uke 15 og 19 var det prøvefagprøve på Skøyen

Prøven var for trinn 2 lærlinger som skal opp til fagprøve vår og høst 2014 og temaet for prøven var Grunnlovsjubileet.