Veasamlingen 2013

Bilder fra Veasamlingen 2013 for trinn 2 på tvers av fylker 

33 lærlinger fra BLOK Agder, BLOK Hordaland og BLOK Skøyen (hele østlandet) laget arbeider til uterom, der konflikthåndtering, gruppeprosess, og presentasjon for publikum onsdag kveld var et høydepunkt for samlingen. Flinke lærlinger, med mye kreativitet.
Takk for en fin samling!