World Skills i Leibpzig 2.-7. juli 2013

Bilder av arbeidene til Elin Susan Havreberg (Storgaten Blomsterhandel, Oslo) som representerte Norge og kom på en flott fjerde plass + fikk "Medal of Excellence" for meget god prestasjon!!!