Åpen kveld på Vea 8. august kl. 18.00.

Lærlinger fra hele landet presenterer sine arbeider i rom.

BLOKs lærlinger på trinn 2 er også i år samlet på Vea for å jobbe med arbeider i rom.
Lærlingene jobber i grupper. Hver gruppe får utdelt en hovedblomst og en stilepoke de skal hente inspirasjon fra.
Rom (uterom) velger de selv.
På samlingen er det også fokus på samarbeid og konfliktløsning.

Onsdag 8. august kl. 18.00 presenterer lærlingene sine arbeider, og de har lagt ned mye arbeid både i dekorering og presentasjon.

Alle er hjertelig velkommen!
Det blir servert kake, frukt, te og kaffe.