Arbeidsrett er ikke tørt stoff!

Hedvig Svardal har 20 års erfaring som advokat med arbeidsrett som spesialfelt.
Onsdag 25.oktober var det kurs hos BLOK

Da var 11 forventningsfulle deltakere på plass på BLOK for å være med på kurs i arbeidsrett.
Kursholder var jurist Hedvig Svardal fra bedriftsforbundet (www.bedriftsforbundet.no) som har jobbet med tema arbeidsrett i 20 år.
Hedvig la opp kursinnhold etter innspill fra kursdeltakerne.
Her kom det opp mange problemstillinger som vi til stadig  opplever i daglig arbeid i bedrift, enten det er i rollen som innehaver, daglig leder eller fagansvarlig for lærlinger.
Hedvig var redd for at stoffet skulle bli litt tørt, det er jo lovverket det dreier seg om, men en unison gruppe kursdeltakere var enige om at dette var svært interessant og utrolig matnyttig.
Å har bedre kjennskap til lovverket og tolkning av dette er en meget god investering for alle i bedriften.
Innehaver, daglig leder, personalsjef, fagansvarlig får langt større trygghet i sin rolle: Svært mange spørsmål og saker som kan skape litt hodebry, eller i verste fall føre til tids- og ressurskrevende konflikter, er knyttet til de formelle sider av arbeidsforholdet. Når de som på en eller annen måte har personalansvar eller opplæringsansvar har god kommunikasjon med  ansatte/lærlinger og gir gode svar på spørsmål knyttet til arbeidsforhold er det positivt for hele arbeidsmiljøet i bedriften.

Det blir flere kurs på våren, og deltakerne denne gang ville gjerne ha «Kurs 2» så snart som mulig.