INSPIRASJONSKVELD 2019

Velkommen til BLOK Skøyen!

Velkommen til Inspirasjonskveld 

Onsdag 13 Mars - 18.00 - 21.00

 

" hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forme framtiden"  S.W

 

Lærere på BLOK lager blomsterarbeid inspirert av fagets utvikling
-gjennom fortiden og mot fremtiden - en liten historiereise!

Vi håper mange vil slå følge!

Kvelden er i tillegg en fin innledning til Stategiseminaret som finner sted dagen etter,
torsdag 14. mars kl. 10.00!

Det er fint mulig å overnatte på Scandic Skøyen vis a vis BLOK!

 

 

Priser:

200.- for lærlinger / elever

400.- for ansatte i medlemsbedrifter

600.- for andre som vil komme

 

Påmelding: 


http://www.blok.no/kurskalender_hoved/

Innen: 1 mars