BLOK søker daglig leder

Blomsterdekoratørfagets opplæringskontor (BLOK) søker ny daglig leder i 80-100 % stilling fra høsten 2018. Daglig leders ansvar og arbeidsoppgaver er varierte, og vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med motiverte og høyt kvalifiserte ansatte.

Kort om BLOK:
Blomsterdekoratørfagets opplæringskontor (BLOK) bistår medlemsbedriftene med kvalitetssikring av opplæring i blomsterdekoratørfaget, bl.a. gjennom et omfattende kurstilbud for lærlinger og praksiskandidater, samt gjennom tett kontakt både med bedrift og lærling i form av samtaler, veiledning og kursaktiviteter for fagansvarlige og andre ansatte. Det jobbes med rekruttering til blomsterdekoratørfaget, og markedsføring av fag og fagopplæring.  BLOK er godkjent opplæringskontor i 13 fylker, med hovedkontor og kurslokaler sentralt på Skøyen i Oslo, en  avdeling i Bergen og lokal aktivitet i Stavanger. Pr 01.01.18 hadde vi 10 ansatte (ca 6,5  årsverk), 120 medlemsbedrifter (73 med aktive lærekontrakter) og tilsammen 110 lærlinger og praksiskandidater som følger kurstilbud. Et langsiktig mål er å kunne tilby et landsdekkende tilbud. BLOK har et høyt internasjonalt engasjement gjennom Flornet i samarbeid med Norges grønne fagskole-Vea, der vi deltar i ulike utdannings- og mobilitetsprosjekter. Medlemsbedriftene bestemmer BLOKs aktiviteter gjennom et valgt styre og generalforsamling. Se også www.blok.no


BLOK søker en daglig leder som

-er genuint opptatt av fagopplæring, og ser både muligheter og utfordringer i dagens utdanningssystem
-har erfaring fra administrativt arbeid knyttet til fagopplæring generelt og/eller fra blomsterdekoratørfaget
-kan bygge videre på de verdier og den kvalitet BLOK står for i dag
-ser verdien av å ta vare på et unikt og tett arbeidsmiljø, med ansatte som medvirker og er involvert både i planlegging og gjennomføring av daglige aktiviteter
-kan arbeide med å videreutvikle BLOK både som organisasjon og som opplæringskontor
-kan representere og følge opp BLOKs interesser både nasjonalt og internasjonalt
-er allsidig og fleksibel, og kan bidra der det er behov i daglig arbeid
-er mårettet og engasjert

 

Daglig leder i BLOK

-har hovedansvar for personal, HMS, strategi, utvikling, aktivitetstilbud, internasjonalt arbeid, markedsføring og kontakt med fagmiljø/bransje og fagopplæringsetatene i fylken
-har overordnet ansvar for oppfølging av lærlinger og medlemsbedrifter, konflikthåndtering, økonomi og IKT
-fungerer som styrets sekretær
-må kunne bistå de ansatte med veiledning og være en støtte når det er behov


Personlig egnethet vil bli vektlagt

Søknadsfrist: 20.04.2018

Søknad sendes til:
BLOK, Karenslyst allé 9c, 0278 Oslo eller på epost til blok@blok.no

Kontaktpersoner:
Styreleder Jorunn Dahlback - mob: 982 09 142
Nåv. daglig leder Randi Sandberg Aanes - mob 917 51 131, kontor BLOK 22 52 43 33

 Stillingsannonse som pdf