Årsplaner og halvårsplaner

Årsplanene utarbeides hver vår for kommende "skoleår" og blir vedtatt av BLOKs styre og generalforsamling.
Årsplanen er en kalender og beskriver kort alle kurssamlinger både for lærlinger og voksenopplæring i skoleåret.

 

Halvårsplanene er basert på årsplanene og utarbeides for de aktuelle grupper hvert halvår:

Halvårsplan for lærlinger HØSTEN 2018:
BLOK SKØYEN 
BLOK BERGEN  
BLOK ROGALAND


Halvårsplaner for VOKSENOPPLÆRINGSKURS (VOL):
HØSTEN 2018:  DELTIDSKURS OSLO
HØSTEN 2018: DELTIDSKURS BERGEN (oppdatert 10.08.2018)

  

Bilde: Utsnitt av VOL deltids dekorering av Rådhuset til fagbrevutdeling  

 

 

Les mer om