Årsplaner og halvårsplaner

Årsplanene utarbeides hver vår for kommende "skoleår" og blir vedtatt av styre og årsmøte.
Planen angir alle aktiviteter på BLOK etter dato/uke.
Det må påregnes noen endringer på planene i løpet av året. Dette kan være som følge av ønsker fra medlemsbedriftene eller spennende arrangementer som dukker opp underveis.

Halvårsplanene er små hefter som deles ut til lærlinger og elever to ganger i året. Her finnes litt mer informasjon om de enkelte kurssamlingene.
På planene finner lærlinger, bedrifter og elever på voksenopplæringskurs oversikt over når de enkelte samlinger er, og hva som er tema på samlingen.
Planen lages normalt ca 3 måneder før, og legges ut på nett så snart den er klar.FOR LÆRLINGER:

       Illustrert halvårsplan for lærlinger VÅREN 2018:

       BLOK SKØYEN:  OSLO

       BLOK BERGEN:  BERGEN


Alle samlingene er normalt fra kl 9.00 - 15.45, hvis ikke annen beskjed er gitt.

VOKSENOPPLÆRING (VOL):

Illustrert halvårsplan VÅREN 2018:


DELTIDSKURS OSLO og  BERGEN

HELTIDSKURS OSLO 

 
Kursdager:  fra kl 9.00 - 15.45

  

Bilde: Utsnitt av VOL deltids dekorering av Rådhuset til fagbrevutdeling  

 

 

Les mer om