Årsplaner og halvårsplaner

Årsplanene utarbeides hver vår for kommende "skoleår" og blir vedtatt av BLOKs styre og generalforsamling.

 

   Illustrert halvårsplan for lærlinger VÅREN 2018:

       BLOK SKØYEN:  OSLO

       BLOK BERGEN:  BERGEN

 

VOKSENOPPLÆRING (VOL):

Illustrert halvårsplan VÅREN 2018:


DELTIDSKURS OSLO og  BERGEN

HELTIDSKURS OSLO 

  

Bilde: Utsnitt av VOL deltids dekorering av Rådhuset til fagbrevutdeling  

 

 

Les mer om