Årsplaner og halvårsplaner

Årsplanene utarbeides hver vår for kommende "skoleår" og blir vedtatt av BLOKs styre og generalforsamling.
Årsplanen er en kalender og beskriver kort alle kurssamlinger både for lærlinger og voksenopplæring i skoleåret.

 Halvårsplanene er basert på årsplanene og utarbeides for de aktuelle grupper hvert halvår:

Halvårsplan for lærlinger Våren 2019:
BLOK SKØYEN 
BLOK BERGEN  
BLOK ROGALAND


Halvårsplaner for VOKSENOPPLÆRINGSKURS (VOL):
VÅREN 2019:  DELTIDSKURS OSLO
VÅREN 2019: DELTIDSKURS BERGEN 

VÅREN 2019: HELTIDSKURS OSLO 

  

Bilde: Utsnitt av VOL deltids dekorering av Rådhuset til fagbrevutdeling  

 

 

Les mer om