BLOKs årsmøte 2014

Vegetative arbeider laget av VOL heltid og deltid
Årsmøte ble gjennomført i BLOKs lokaler på Skøyen 25. mars 2014

 

Voksenopplæringselevene hadde i år dekorert lokalet med vegetative arbeider, som ga en vårlig og vakker ramme rundt årets årsmøte.

Agenda:

  1. Åpning ved styrets nestleder Sissel C. Hansen med valg av møteleder, sekretær, godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Årsrapport ble lagt fram av daglig leder Jorunn Dahlback, se årsrapport 2013: HER, årsrapport ble enstemmig vedtatt.
  3. Regnskap ble lagt fram av Jorunn med støtte fra Randi Sandberg Aanes som hadde mistet stemmen og dermed ikke kunne lese den opp selv. Regnskap ble enstemmig vedtatt.
  4. Valg ble gjennomført av leder for valgkomitten Inge Andre Vikanes. Det nye styret består av: styreleder Marit Bjørlo, nestleder Sissel C. Hansen, styremedlem: Tove Bogan, Marit S Bergem, Annelise Johnsen, og Helene Brekkenes (lærlingerepresentant), Vararepresentanter: Camilla Tåsåsen og Janna Klokkerengen. Valgkomiteen: Inge Andre Vikanes, Camilla Dversnes og Elisabeth Larsen Kleiva. Revisor: Hans Hordnes - Oslo Revisjon.
  5. Forslag til budsjett for 2015 og revidert budsjett for 2014 ble lagt fram av Jorunn med støtte av Randi
  6. Innkomne forslag: Finansiering av videre deltagelse i World Skills og Euro Skills. Styret og daglig ledelse kartlegger blandt eierne hvordan interesser er for å sponse videre deltagelse.
  7. Avslutning ved styrets nestleder Sissel C. Hansen og årskavalkade som ble vist av Jorunn Dahlback, med bilder fra lærlingenes arbeider i året som er gått.

Årsmøte ble avsluttet med SUSHI og annen deilig Tai mat fraMekong (Grünerløkka).

Takk for flott engasjement og hyggelig sosialt samvær til alle frammøtte.