Eli Kristine Frydenborg

Vår inderlig kjære kollega og venn, Eli Kristine Frydenborg, døde søndag 4. juni, 70 år gammel. 

En kunnskapsrik, fargerik og aktiv personlighet i blomsterdekoratør faget er nå borte.

Eli var ansatt i BLOK som veileder, lærer og instruktør fra 01.09.1998 til hun gikk av med pensjon 01.08.2016. Hun ble tilknyttet BLOK på bakgrunn av hennes lange, omfattende og varierte erfaring fra arbeid i blomsterdekoratørfaget: Utdanning som blomsterdekoratør med binderibrev og mesterbrev, arbeid som blomsterdekoratør i butikk/bedrift, velkjent instruktør på kurs for bransjen, gjennomført praktisk-pedagogisk utdanning og utdanning i veiledningspedagogikk, arbeid som lærer i faget både i offentlig og privat skole, lærebokforfatter, deltakelse i mesterskap, deltakelse på utstillinger og store arrangementer, og godkjent dommer i konkurranser.

BLOK ble etablert i 1997. Eli var derfor med nesten fra starten og ble en nøkkelperson i arbeidet med å bygge opp BLOK til den organisasjons det er i dag: Vi har en klar pedagogisk plattform og praktisk yrkesteori, og målet er et fortsatt levende blomsterdekoratørfag og best mulig kvalitet i fagopplæringen.

Eli var alltid villig til å dele sine erfaringer og sin store fagkunnskap  med kolleger.  Med lang erfaring og solid fagkunnskap har man også rett til å ha sterke meninger i faglige diskusjoner, så framt det er vel begrunnet. Eli hadde alltid sterke meninger, og hun var aldri redd for å si dem høyt.  Noen ganger kunne det imidlertid være vanskelig for andre å følge med i argumentasjonen da Eli gjerne var langt foran oss andre i rekken av tanker som skulle gjennom hodet.  Eli var med andre ord en svært viktig bidragsyter på BLOK, både som blomsterdekoratør, veileder og kollega. Alle ansatte i BLOK har sett på Eli som en svært viktig og stabil ressurs i det samlede team av blomsterdekoratører. Hun var hele tiden en viktig pådriver for at fagets historie og håndverkstradisjoner skulle videreføres til nye generasjoner av blomsterdekoratører, og på dette området var hun en stor kapasitet.

Med sin store fagkunnskap og levende interesse for faget klarte Eli å engasjere elever, lærlinger og kursdeltakere til hele tiden å ta nye skritt. Hun la alltid stor vekt på å skape fagstolthet hos de som gjennomfører utdanning, bl.a. med å videreformidle og forklare kompleksiteten i faget og all den kunnskap og de personlige egenskaper som kreves av en blomsterdekoratør.  Både lærlinger, lærebedrifter og kursdeltakere har gitt henne meget gode tilbakemeldinger.
Men det var ikke bare faget Eli var god på. Hun hadde også en oppriktig interesse og omsorg for det enkelte menneske hun til en hver tid veiledet eller samarbeidet med. Det er mange tidligere elever og lærlinger som understreker den betydning «veileder Eli» har hatt for dem i læretiden, både når det gjelder faglig og personlig utvikling.

I kollegiet på BLOK vil Eli alltid stå som et forbilde når det gjelder rollen som lærer, veileder, og fagperson.  Hun vil også alltid være et forbilde for oss som menneske og medmenneske. Eli hadde styrke, mot og pågangsmot i stort monn, og en unik evne til å stå på og se noe positivt i alle situasjoner. Vi sluttet aldri å la oss imponere over hennes evne til å akseptere de utfordringer livet gir, samt hennes styrke og vilje til å jobbe seg gjennom utfordringene. Hun tenkte at alt har en mening , og det er opp til hver og en av oss å ta ansvar for at vårt eget liv er så bra som mulig. Dette viste hun også da hun ble alvorlig syk rett før jul 2015. Hun ville gjøre det beste ut av hver dag. Helt til det siste var hun interessert i aktiviteter på BLOK, og ville gjerne å høre om hvordan det gikk med kolleger og lærlinger. Helt til det siste tenkte hun mer på at familie og venner skulle ha det bra, enn på egen sykdom og smerte.

Vi savner hennes tilstedeværelse i BLOK, men hun vil alltid være med oss videre i alt vi gjør. Det går ikke en dag uten at Eli blir sitert i en eller annen sammenheng, eller vi tenker tilbake på hva Eli ville ha sagt, eller hvordan Eli ville løst dette problemet.

Vi takker for at Eli har vært en del av «BLOK-familien».
Vi er dypt takknemlige for vi var så heldige å ha Eli som venn og kollega.

 

Randi Sandberg Aanes
Daglig ledelse