Er du lærling i BLOK: Søk utplassering i Europa!

June Iren Skaalien Gulbrandsen
Erasmus + programmet er for studenter innenfor EU/EØS som skal stimulere til faglig og kulturell utveksling mellom deltakerlandene.

 Vi har flere år på rad fått tildelt midler i samarbeid med Norges grønne fagskole Vea, og skoleåret 2017/2018 skal vi sende to lærlinger på et 14 dagers utvekslingsopphold hos en av våre partnerskoler i Flornet.
Kanskje en av dem blir deg?

Våren 2017 reiste Vilde Hettervik Frøland til Anne Frank Berufschule i Münster, Tyskland og June Iren Skaalien Gulbrandsen til Ivan Bergh Floral School i Pescara, Italia.

June Iren sier om oppholdet: «Jeg har nok aldri lært så mye og fått så mange inntrykk på kort tid. Det var en utrolig spennende og lærerik tur, ikke minst lærte jeg mye om kulturforskjeller både faglig og mer personlig. Jeg sitter igjen med fine og uerstattelige minner, og har fått nye perspektiver på yrket mitt.»

Søknadsfrist for opphold høsten 2017 er 20.juni. Send en søknad der du forteller om din motivasjon for å dra på et utvekslingsopphold og sett opp tre land du kan tenke deg å reise til i prioritert rekkefølge.
(Se våre partnerskoler på flornet.eu) Søknaden sendes på mail til ingunn@blok.no.