Fagbrevutdeling i Bergen

Henriette, Stine, Sunniva, Adela og Leif
Fem ferske Blomsterdekoratører i Bergen

BLOK gratulerer og ønsker hell og lykke i faget!