Faglig helg på Gardermoen

Fag og rekrutteringsseminar ble avholdt på Gardermoen helgen 17. og 18. september

BLOK holdt i samarbeid med Ressursskolen Sogn (Utdanningsetaten i Oslo) et spennende Fag- og rekrutteringsseminar på Gardermoen for Blomsterdekoratørfaget 17. - 18. september med tittelen: "Utfordringer og visjoner for framtiden - hva nå?"

Temaene som ble tatt opp ga oss som var der en skikkelig tankevekker, og mange ga uttrykk for at de ble motivert til å videreføre ideene og tiltakene som kom opp i det daglige arbeidet på skolen og i bedriften.  Det er ikke ofte så mange instruktører og faglig ansvarlige i bedrift, lærere fra videregående skole / fagskolen, prøvenemnder, veiledere fra opplæringskontor og fagansvarlige i NBF/ Interflora har tid og anledning til å møtes for å diskutere og inspirere hverandre til faglig utvikling. Det vi alle sitter igjen med er at det var godt å møte så mange flotte og engasjerte kolleger på tvers av fylkesgrenser - så en stor takk til de fylkeskommunene som støttet tiltaket økonomisk og gjorde det mulig å gjennomføre seminaret!!!

Trine Olafsrud norges representant til World Skills demonstrerte, og det var spennende innlegg rundt det å være en god instruktør og lærebedrift. Andre tema som ble berørt var samarbeid skole og bedrift, behov for kompetanseheving, voksne lærlinger som en ressurs, utfordringer og visjoner for framtiden (nye miljøkrav), hensiktsmessig dokumentasjon, vurdering for og av læring, og tanker rundt fagprøven for å nevne noe. Seminaret ble avsluttet med et fantastisk flott og engasjerende innlegg rundt tema: "Innovasjon i blomsterdekoratørfaget - på vei mot 2020?" med Birgitte Urke fra Ørsta vgs. Hun oste av fagstolthet og viste på en visuell og levende måte at det er en forskjell på en faglært blomsterdekoratør og en som kun selger blomster!!

Agenda: Agenda for seminaret

Sted: Comfort Runway Gardermoen, Hans Gaardersveg 27, 2060 GARDERMOEN (5 minutter fra terminalbygningen)

 Arbeider laget av Trine Olafsrud

Ivrige deltagere....                                                                                 Birgitte Urke snakket om innovasjon i blomsterdekoratørfaget

 

Referat fra seminaret: Referat fra Fag- og rekrutteringsseminar 17. - 18. september 2011

Se alle presentasjonene:

 1. Fagopplæringen i Oslo og ressursskolen Sogn 
 2. Prosjekt til fordypning ved Erik Køpke
 3. Voksne lærlinger ved Jørn inge Løsfelt
 4. Dokument fra Jørn Inge Løsfelt om voksne lærlinger
 5. Kompetanseheving - hva skjer? ved Anne Stine Solberg
 6. Utfordringer og visjoner for fremtiden ved Jorunn Dahlback
 7. Relevant planlegging og dokumentasjon ved Anne Stine Frost
 8. Vurdering for og av læring i skole/bedrift ved Jorunn Dahlback 
 9. Fagprøven i utvikling ved Kjersti Hovland 
 10. Klagenemda ved Kjersti Hovland
 11. Innovasjon i Blomsterdekoratørfaget - på god vei mot 2020? ved Birgitte Urke

Evaluering fra Fag- og rekrutteringsseminaret: Evaluering BLOK seminar september 2011