Fagskolen på Vea noe for deg?

Tidigere BLOK lærling Elin Havreberg forteller om sine erfaringer

Les artikkelen om Elins erfaringer her:Artikkel