Flornet møte i Weihenstephan

Foto: Dorte Finstad
14. - 15. november var det generalforsamling i vårt internasjonale nettverk Flornet

To intense dager med møter og faglig inspirasjon. Alltid hyggelig å møte alle våre partnere i Europa (se mer informasjon på www.flornet.no). Jorunn og Inger-Johanne representerte BLOK på møtet. Jorunn sitter i arbeidsgruppen som organiserer kurs, workshops og konkurranser, sammen med Siv Heimdahl fra Vea, Tiine Räihä fra Finland, D'Agostino Pasquale (Pino) og Ivan Berghelle fra Italia og Indrek Kaeli fra Estland.

Neste internasjonale workshop arrangeres av vår partnerskole Weihenstephan (Tysk fagskole i Freising rett utenfor München) 31 mars - 4 april, og har tema "Colour". I etterkant av kurset blir det en utstilling som er åpen fra 4. - 7. april, så det er mulig å reise ned kun for å se den. Kurset er gratis, men deltagerne må betale reise, mat og overnatting selv. Kunne du tenke deg å delta på workshopen, gi beskjed til BLOK så formidler vi kontakt videre.