Kurs på BLOK - Forberedelse til fagprøve

Intensivt og grundig kurs for deg som har praksis fra bedrift og ønsker å gjennomføre fagprøve

Har du noen års erfaring fra bedrift, men trenger litt faglig påfyll og faglig sikkerhet?
Ønsker du å finne ut hvor du står faglig i forhold til å bestå dagens fagprøve?
BLOK har 20 års erfaring med lærlinger og praksiskandidater, og har lagt opp kurset etter de forespørsler vi har fått i disse årene.

Kurset forbereder også til tverrfaglig vg3-eksamen om du ikke har gjennomført denne tidligere.


Vi gjennomgår teori og jobber praktisk for at du skal kunne vise en god og helhetlig faglig forståelse til fagprøven:

-bruke fagspråket aktivt og knytte dette til praktisk arbeid
-fagets stilformer/uttrykk og ulike teknikker
-analysere, beskrive og vurdere eget arbeid
-kalkulasjon og dekningsbidrag
-planlegging med skisser og tekst

Kurset har 2 kurssamlinger á 5 dager, i tillegg til 1 dag prøveeksamen og 3 dager prøvefagprøve.

-du kan praktisere det du lærer i bedriften mellom kurssamlingene og eventuelt repetere nødvendig teoristoff
-du får tilbakemeldinger både på kurssamlingene, på prøveeksamen og prøvefagprøven slik at du vet hva du eventuelt må øve på eller forberede godt til eksamen og fagprøve.

Kurset holdes av dyktige lærere i blomsterdekoratørfaget, tilknyttet BLOK.
Lærerne har erfaring både fra arbeid i bedrift, fra skole og som medlemmer i prøvenemnd.


Del 1. Kurssamling Høst 2019
Del 2. Kurssamling Vår 2020
Prøveeksamen Vg3 (om du ikke har gjennomført eksamen tidligere): Dato tilpasses gruppa, det er flere muligheter
Prøvefagprøve: Dato tilpasses gruppa, det er flere muligheter
 

Priser
Hele kurset, inkl kursmaterialer til 2 kurssamlinger *
Deltakere fra BLOKs medlemsbedrifter - kr 15.000,-  
Deltakere fra andre bedrifter               - kr 19.500,-

Materialer til prøvefagprøve tar du med selv da det å anskaffe varer er et viktig mål i læreplanen og må gjøres til fagprøven.

Du må selv ta med håndverktøy og tegne- og skrivesaker.
Vi anbefaler at du har læreboken "Blomsterdekorering og formgivning" av Runi Kristoffersen.
Eventuelt også boken "Blomsterglädje" eller annet oppslagsverk med navn på snittblomster og annet plantemateriale.
(Blomsterglädje kan kjøpes på BLOK)


Påmelding skjer på BLOKs kurskalender på www.blok.no  BLOKs kurskalender

Kontakt oss dersom du har spørsmål eller behov for mer informasjon: Tlf: 22 52 43 33  - epost: blok@blok.no