Lærlingløftet

Lærlinger gir bedriften et løft!

95 prosent av norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på, og flertallet ansetter lærlingene når læretiden er over. 

Den nye regjeringen har i statsbudsjettet foreslått et stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter fra 1.1.2014.

Gå inn på linken: www.lærlingløftet.no  og les mere om lærlingløftet.