Ny ansatt i BLOK fra 1. august.

Ingunn Endrestøl er ny ansatt i BLOK fra 1. august 2015.

Jorunn Dahlback sluttet som daglig leder i BLOK 1. august 2015 og overlater sin 40% daglig leder stilling til Randi Sandberg Aanes som da er daglig leder i 80%.
Ingunn Endrestøl er fra 1. august ansatt i 60% stilling med hovedansvar for lærlinger med særskilte behov, konfliktløsning og internasjonalt samarbeid.
Jorunn går fra 1. september inn i rollen som styreleder i BLOK.