Ny daglig leder på BLOK

Fra 01.06.2018 overtar Ingunn Endrestøl som daglig leder etter Randi S. Aanes

Ingunn har siden 01.08.2015 jobbet i BLOK som veileder og lærer med hovedansvar for spesialpedagogikk. I tillegg har hun vært koordinator for internasjonalt samarbeid. Mange kjenner henne også som representant for BLOK på møter og kurs i ulike fora innen fagopplæring. Hun har tidligere vært tilknyttet BLOK som fagansvarlig i lærebedrift og hatt verv som styremedlem.

Ingunn er en aktiv dame med evner på mange områder, med fritidsinteresser som bl.a. omfatter musikk, kunst og håndverk i tillegg til en brennende interesse for faget. 
Hun har den allsidighet og erfaring vi anser som svært viktig for å kunne ha jobben som daglig leder i BLOK.
Alle ansatte på BLOK ønsker henne velkommen i stillingen som daglig leder.

Fra høsten reduserer Randi stillingen til ca 60 %. Hun vil fremdeles føre regnskapet og ha oversikt over økonomi, jobbe med internkontroll og annet administrativt arbeid. I den grad det er tid til det vil det også være naturlig å ta noen av de tidligere oppgaver knyttet til daglig informasjons- og veiledningsarbeid, konfliktløsning, samt undervisning i plantelære.

Når Ingunn nå overtar som daglig leder må arbeidsfordelingen i BLOK legges litt om. Denne kabalen må vi bruke sommeren på slik at den blir mest mulig hensiktsmessig både for ansatte, lærlinger, medeiere og samarbeidspartnere. Fra høsten vil Elin Havreberg komme inn i en noe større stilling som veileder og lærer, mens Lene Anine Rydgren nå har valgt å gå inn i en rolle som lærervikar og «en ekstra» når det er større arrangementer.