NY ORDNING: FAGBREV PÅ JOBB

Ny ordning for voksne ufaglærte som ønsker fagbrev!!

"Fagbrev på jobb" er en ny ordning for at flere voksne skal kunne ta fagbrev samtidig som de er i arbeid. Denne ordningen ble vedtatt av regjeringen i mai 2018.

Fylkene har startet arbeidet med hvordan dette skal gjennomføres i praksis, og regner med å kunne åpne opp for søking/kontraktskriving i midten av mars 2019.

På Utdanning.no er ordningen greit forklart. Sjekk her: https://utdanning.no/tema/nyttig_informasjon/fagbrev_pa_jobb

Dette er en ordning for voksne som er i arbeid og har minst 1 års praksis fra faget de ønsker å ta fagbrev i.
Ordningen kan regnes som en mellomting mellom lærlingeordningen og praksiskandidatordningen.
Du slipper å ta fellesfag, men må ta en 5-timers teorieksamen i blomsterdekoratørfaget (fagkode: BLD3102).

BLOK har lang erfaring med voksenopplæring tilpasset den enkeltes behov, fra intensivkurs rettet mot eksamen og fagprøve i blomsterdekoratørfaget til enkelte kurssamlinger i brudebinderi og sorgbideri, til hele kurs- og lærlingløp fram til fagprøve.
Vi kan tilpasse et kurstilbud for den enkelte voksne lærling og dennes bedrift, og som tidligere bistår vi også med kartlegging av kompetanse og behov for opplæring.

På regjeringens hjemmeside finnes følgende informasjon: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-blir-det-mulig-a-ta-fagbrev-pa-jobb/id2602273/