Opplæringstilbud på landsbasis

Smykke laget av lærling (trinn 1) januar 2015
BLOK tilrettelegger opplæringstilbud til lærebedrifter med lærlinger/ lærekandidater i hele landet.

Fra Høsten 2014 tilbyr vi fleksible løsninger for bedrifter i fylker der der er for få lærlinger og/ eller for lang resisevei til å gjennomføre ordinært tilbud med 7 - 8 kurssamlinger pr. år

BLOKs hovedmål er GOD FAGOPPLÆRING I BEDRIFT ved å være en god støtte for bedrift og lærling/lærekandidat gjennom opplæringstiden.

BLOKs aktiviteter:
- Ansvar for administrativt arbeid vedr. læreforholdet
- Veiledning og informasjon til lærling og bedrift
- Nettbasert oppfølging, dokumentasjon og samtaler
- Gjennomføring av halvårs- og mellomsamtaler
- Kurssamlinger for lærlinger
- Treff og oppdatering for fagansvarlige i bedriftene
- Inspirasjonstreff for bransjen
- Andre kurs og aktiviteter etter behov
- Rekruttering til faget

 GRUNNPAKKE 1: For bedrifter med lærlinger/lærekandidater

Bedriften tegner medlemskap i BLOK.
Bedrift og BLOK inngår en opplæringsavtale

BLOK har ansvar for de formelle og administrative sider av opplæringen og følger opp faglig utvikling i forhold til læreplanmål:
- tegner lærekontrakt med lærling
- har kontakt med fagopplæringen i fylket
- sender oppmelding til fagprøve
- gjennomfører lovpålagt halvårssamtale med lokal samling
- faglig oppfølging på nettbasert læringsplattform FIFF
- annen oppfølging/mellomsamtaler på Skype/nett/telefon

Bedriften har arbeidsgiveransvar, daglig oppfølging og opplæring

BLOK tilrettelegger for lokale treff i det enkelte fylke for lærlinger/lærekandidater og faglige ledere i bedriftene hvert halvår i
forbindelse med halvårsvurdering og halvårssamtale.

  • Kostnad:
  • Medlemsavgift i BLOK kr 3000.– pr. år pr. bedrift / org. nr.
  • BASIS 1 - lærlinger 50 % av tilskudd  til BLOK  (lærlinger med ungdomsrett)                                        
  • BASIS 2 - lærlinger 75 % av tilskudd til BLOK (lærlinger som har brukt opp ungdomsretten)

GRUNNPAKKE 2:

For bedrifter med lærlinger/lærekandidater
Tilsvarende grunnpakke 1, samt 4 valgfrie samlinger for lærlinger pr. år på felles lærlingesamlinger i Oslo eller Bergen.

  • Kostnad:
  • Medlemsavgift i BLOK kr 3000.– pr. år
  • BASIS 1 - lærlinger 80 % av tilskudd  til BLOK  (lærlinger med ungdomsrett)                                       
  • BASIS 2 - lærlinger hele tilskuddet til BLOK (lærlinger som har brukt opp ungdomsretten)

Bedrift / lærling kan selv vurdere om lærlingen har behov for å   følge flere kurssamlinger på BLOK og betaler for de valgte kurssamlinger.

I tillegg til ordinært tilbud + grunnpakke 1 eller 2 kan BLOK tilby fleksible løsninger tilpasset den enkelte lærebedrift og lærling / lærekandidat.

 

BLOKS KURSTILBUD FOR VOKSNE og PRAKSISKANDIDATER:

Som grunnopplæring, oppfriskning, forberedelse til
tverrfaglig Vg3 eksamen og/eller fagprøve:

Praksiskandidater og andre ansatte kan kjøpe kurssamlinger i Agder, Bergen eller Oslo etter behov.
BLOK tilbyr 2 dagers kurs med praktisk øving eller 4 dagers kurs med teori, dokumentasjon og praksis.
Kursdeltakelse forutsetter at kursdeltaker jobber eller har   praksis i bedrift.

 

VOKSENOPPLÆRINGSKURS I OSLO OG BERGEN

Kursene følger Vg2 og Vg3 læreplan for programfag i blomsterdekoratørfaget, og er et tilbud til voksne som ønsker grunnleggende utdanning i faget tilsvarende Vg2 i offentlig   skole. Kurset avsluttes med Vg3 praksiskandidat eksamen.

I Oslo har vi kurstilbud på heltid (oppstart januar) og deltid (oppstart august).
I Bergen har vi kurstilbud på deltid (oppstart august).

 Ta kontakt med oss for mer informasjon på blok@blok.no eller telefon 22524333.

Årsplanene som viser når det er samlinger og kurs for lærlinger og andre se under hva skjer / Aktivitetsplaner