Prøvefagprøve Trinn 2-lærlinger vår 2013

fra BLOK Hordaland
Uke 16 og uke 19 våren 2013 ble det gjennomført PFP på BLOK Skøyen, og uke 15 i Agder og Hordaland. Med Bryllup som tema.  

Prøvefagprøvene er en viktig gjennomkjøring for lærlingene i forberedelsene til fagprøven.

Det er mulig for ansatte og praksiskandidater i bedrift å kjøpe seg inn på samlinger som en repetisjon før fagprøven. Mange kandidater velger å kjøpe seg inn prøvefagprøven og siste innspurt til fagprøven som i år er 3. - 6. juni på BLOK Skøyen, 28. - 30. mai i BLOK Hordaland og BLOK Agder.

For de fleste er prøvefagprøven nest siste samling før fagprøven. Prøvefagprøven omfatter planlegging, gjennomføring og vurdering. Alle lærlinger må levere en planleggingsdel, bestille varer og ta med alt de skal bruke til gjennomføring og vurdere eget arbeid.  Til slutt får de vudering som på en vanlig fagprøve. Dermed får de en pekepinn på hvor de står både faglig og med hensyn til arbeidsrutiner, og hva de må jobbe mer med fram til fagprøven.

Bilder fra prøvefagprøven våren 2013 finner du i her.

 

Her et bilde fra BLOK/ Hordaland: