Prøvefagprøve våren 2016

Bukett til Eli laget av Vassana
Til denne oppgaven skulle planlegge og lage 3 ulike blomsterarbeider.

I tillegg skulle de planlegge dekorering av bord og scene.

Oppgave 1:
Du skal planlegge og lage et valgfritt blomsterarbeid. Du velger fritt stilform/ uttrykk og disiplin. I planleggingsdelen skal du ha kommuniserbare fargeskisser av arbeidet, begrunnelser for valg av materialer og teknikk.  Du skal skrive kort om bakgrunn for valg av dette arbeidet. Og ha med materialliste med norske og vitenskapelige navn.

Oppgave 2:
Til dette arbeidet skal du planlegge, og lage et plantearrangement til valgfritt rom (ute eller inne). I planleggingsdelen skal du ha med:

- bilde av rommet og analyse av dette
- kommuniserbare fargeskisser av arbeidet og begrunnelser for valg av stilform/uttrykk,   materialer og teknikk
- materialliste med norske og vitenskapelige navn
- kalkulasjon og dekningsbidrag

Oppgave 3:
Du skal planlegge og lage en overrekkelsesbukett som skal gis til Eli Kristine Frydenborg. 

I planleggingsdelen skal du ha med:
- kommuniserbare fargeskisser av buketten
- begrunnelser for valg av stilform/ uttrykk, materialer og teknikk
- materialliste med norske og vitenskapelige navn

Oppgave 4:
Her skal du kun planlegge arbeider. 

Du skal planlegge arbeider til bord og scene til BLOK sitt jubileum våren 2017. Se vedlagt bilde av lokalet. Du skal:
- analysere rommet og begrunne valg av uttrykk/ stilform på arbeidene opp mot rom og anledning
- ha kommuniserbare fargeskisser av arbeidene med målestokk
- begrunne valg av materialer og teknikk
- ha med materialliste med norske og vitenskapelige navn

De av dere som kommer opp med ideer og planlegger arbeider til BLOK-jubileet, som er så gode at vi på BLOK ønsker å bruke de, vil bli premiert.


I planleggingsdelen skal du også ha med en fremdriftsplan for
gjennomføring tirsdag.

HUSK: Du må vise bredde innenfor uttrykk/ stilformer og teknikker!!


Vurderingskriterier:

          Estetikk og oversiktlighet på innlevert planleggingsdel

•          God helhet på arbeidene som samsvarer med idé

•          Begrunnelser for valg av stilform, teknikk og materialer

•          Materialforståelse

•          Materialrespekt

•          Disponering av tid og effektivitet

•          Arbeidenes funksjonalitet

•          Teknisk valg og utførelse

•          Arbeidsrutiner

•          Kommuniserbare skisser

 

Se bilder i galleriet HER