STRATEGISEMINAR PÅ BLOK torsdag 22.oktober

Gode innlegg og høyt engasjement gir håp for bransjen. Se presentasjoner og referat her.

Hvert 4. år inviterer BLOK til strategiseminar for å legge BLOKs strategiplan for de kommende 4 år. I år var innholdet på strategiseminaret noe utvidet. Dette som en direkte følge av at Utdanningsdirektoratet har nedsatt arbeidsgrupper for å drøfte hvordan strukturen skal være i framtidens skole. Blomsterdekoratørfaget er ikke representert i noen av arbeidsgruppene eller i faglig råd for Design- og håndverksfag. Det var derfor viktig at fag/bransje kom sammen for å diskutere hvordan vi på best mulig måte kan styrke rekrutteringen til fag og bransje og se på hva som er morgensdagens behov for kompetanse.

Seminaret ble ledet av BLOKs styreleder og førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Jorunn Dahlback.

 • Se Jorunn Dahlback sin presentasjon med tema "Et samfunn i endring - hva betyr det for blomsterdekoratørfaget?" ved å trykke HER
 • Se Monica Thollefsen fra Utdanningsdirektoratets sin presentasjon ved å trykke HER
 • Referat fra Strategiseminret trykk HER

Vi vil takke alle som deltok på Strategiseminaret. Gode innlegg og høyt engasjement gir energi til det videre arbeidet med å utarbeide en uttalelse på vegne av blomsterdekoratørfaget. Referat vil bli sendt ut til alle som var med, og det vil være mulig å få fram argumenter og innspill som er viktig for deg også i ettertid. Hadde du ikke mulighet til å være med, men ønsker å få tilsendt referat send en e-post til blok@blok.no.

Leder av faglig råd for Design og håndverk Marianne Monsrud og Monika Thollefsen fra Utdanningsdirektoratet var med oss hele dagen, i tillegg til resentanter fra Interflora, prøvenemder, innehavere og ansatte, fagkonsulenter fra Utdanningsetaten, lærere fra BLOK og de videregående skolene, samt lærere og elever fra fagskolen på Vea. Totalt 40 deltagere.

Neste delrapport til Utdanningsdirektoratet fra de faglige rådene skal være ferdig i mai, og de vil gjerne ha innspill fra oss på hvordan vi ser for oss Blomsterdekoratørfagets plass i utdanningsløpet mm innen februar. Det blir en workshop med en liten arbeidsgruppe 9. - 10. januar, så viktig at innspill er kommet oss i hende i forkant av dette. Ønsker du å være med i arbeidsgruppen gi beskjed ved å sende en e-post til blok@blok.no.

Her ser dere tema for dagen og programmet,  hvis du ikke hadde anledning til å være med.

"Ett samfunn i endring - hva betyr det for blomsterdekoratørfaget?"

 • Hvilken kompetanse må vi ha for å overleve i ett stadig tøffere marked?
 • Ønsker vi å beholde håndverket eller et det nok å kunne service, markedsføring og økonomi?
 • Hva med plantenavn og stell av planter, er det gartneresn oppgave, eller skal også blomsterdekortøren ha en god balast innenfor dette området?
 • Må alle ta det samme fagbrevet, eller skal det være rom for spesialisering?
 • Hva bør en blomsterdekoratør kunne for å kalle seg faglært?

PROGRAM

12.00 - 13.00: Lunsj (gi beskjed ved påmelding om du skal være med på lunsjen)

13.00 - 13.00: Åpning og velkommen til Strategiseminar - "Ett samfunn i endring - hva betyr det for blomsterdekoratørfaget?".

 • Jorunn Dahlback, innleder og løfter noen sentrale problemstillinger

13.30 - 13.50: Hva skjer?

 • Monika Thollefsen, Utdanningsdirektoratet og sekretær i Faglig råd for Design og håndverksfag og
 • Marianne Monsrud, leder av Faglig råd og rådgiver ved Skedsmo videregående skole, informerer om prosessen med å kartlegge og vurdere ny struktur i videregående opplæring.

Kort pause - benstrekk

14.00 - 15.00: Panel med korte spissede innlegg (maks 5 minutter pr. person):

 • Jørn Inge Løssfelt, faglig leder Interflora Norge/NBF
 • Margit Halsen Sagvolden, innehaver av Interflora Strømmen
 • Elisabeth Larsen Kleiva, innehaver av Tåsen Blomster
 • Torbjørn "Tobbe" Åkesson, kreativ leder konsept Finn Schjøll Blomster
 • Kristin H. Haghus, leder av prøvenemnda i Akershus og faglærer på Lier videregående skole
 • Jill B. Lepsøe, medlem av prøvenemnda i Oslo og innehaver av Floriss Fornebu, Tjuvholmen og Aker brygge
 • Elin Havreberg, blomsterdekoratør hos Interflora Strømmen med fagskoleutdanning og erfaring fra konkurranser internasjonalt og nasjonalt
 • Sarah Fjeld, blomsterdekoratør hos Blomsterbua, Hønefoss og student på Botanisk design.
 • Anne Stine Solberg, lærer på fagskolestudiet Botanisk design, Vea
 • Runi Kristoffersen, lærer på fagskolestudiet Ekperimentell formgiving, Vea

Pause med frukt, kaffe, te og kaffe (tas med til gruppebord)

15.15 - 16.00: Diskusjoner i gruppe med utgangspunkt i gitte problemstillinger

Kort pause - benstrekk

16.10 - 17.00: Oppsummering  og drøftinger på tvers i plenum

Kort pause - benstrekk

17.10 - 18.00: Konklusjon og forslag til konkrete tiltak og innspill til veien videre