Treff for fagansvarlig

Treff for fagansvarlige ble holdtonsdag 20. januar på Skøyen,.


PÅ AGENDAEN STOD:

 1. Nytt siden sist og oppsummering av 2015

 2. Lærling- og lærebedriftundersøkelsen 2015

     (Viktig – da resultatet av undersøkelsen brukes
       som styringsverktøy for myndighetene)

 3. Hva skjer våren 2016?

 4. Forslag til ny årsplan 2016 – 2017

     Hvordan har det fungert med oppgaver og plass til å skrive/lage individuell plan?

 5. Forslag til ny strategiplan for BLOK 2016 – 2021

 6. Kvalitetssikre mottak og oppfølging av lærlinger i bedrift:
     BLOK-bedriftene skal stå for kvalitet. Viktig at medeiere kommer med innspill!

 7. Innspill til tema for neste treff i september

 8. Faglig diskusjoner og spørsmål dere ønsker å drøfte med hverandre

 9. Eventuelt