Treff for fagansvarlig

Velkommen til treff for fagansvarlig: I BERGEN tirsdag 6. september og i OSLO onsdag 7. september 

Kl. 18.00—21.00 (for alle)

PROGRAM

For nye bedrifter:

Kl. 16.00—17.45:  i OSLO og  
NB! 17.00-17.45 i BERGEN

og andre bedrifter som ønsker mer informasjon om sakene nevnt nedenfor

BLOK, bedrift og lærling
-Mottak av nye lærlinger, arbeidsavtale, lærekontrakt og opplæringsavtale, lønn

Mappevurdering og halvårssamtaler

-Hvordan fungerer dette i praksis for lærlingen og bedriften?

Kort innføring i bruk av FIFF
-Dokumentasjon i læretiden
Åpent for spørsmål og diskusjon rundt det å ha lærling

18.00-21.00
Nyheter siden sist m/med bilder og tilbakemeldinger fra VEA 

 Viktig i høst – kort info:

-Lærekandidatordningen
-Voksne lærlinger: Ulike muligheter ved manglende fellesfag
-Klare avtaler med nye lærlinger?
-Mappeinnlevering og halvårssamtaler
-Lærling- og bedriftsundersøkelsen

Diskusjon i grupper og erfaringsutveksling:
-Finne inspirasjon i veilederrollen og daglig arbeid
(Tema fortsetter på lokale inspirasjonstreff i oktober:
Finn DIN signatur, samt fokus på økonomi og kalkulasjon i læretiden)

Oppsummering
Innspill til tema for neste treff i februar
Ordet fritt

PÅMELDING til blok@blok.no innen mandag 5.september

HUSK AT VI HAR NY ADRESSE I OSLO: KARENSLYST ALLÈ 9C, 0278 OSLO