Treff for fagansvarlige og instruktører 10. september 2014

Brudearbeid laget av andre års lærling
Gode diskusjoner knyttet til hvordan vi veilede lærlingen i det daglige arbeidet.

Obligatorisk treff for fagansvarlige og instruktører ble gjennomført på Skøyen og i Bergen

 • BLOK Skøyen: 10. september kl 16. - 21.00 for nye instruktører / lærebedrifter, og 18.00 - 21.00 (for alle) Sted: BLOKs lokaler på Skøyen med Jorunn Dahlback og veiledere fra BLOK. Agenda og påmelding BLOK Skøyen

 • BLOK Bergen: 10. september kl. 16. - 21 for nye instruktører /lærebedrifter, mat og drikke fra kl. 17.45 - 18.30 (feiring av nye lokaler),  kl 18.30 - 21.00 (for alle). Sted: Våre nye lokaler i Litleåsveien 8 på Nyborg med Elin Tysdal og Liv Dahl. Agenda og påmelding BLOK Bergen

 • BLOK Agder - AVLYST grunnet få lærlinger dette året

Program (samme både i Bergen og Oslo)

kl. 16.00 - 17.45: for nye bedrifter + de som ønsker mer informasjon om sakene nevnt nedenfor  

 • BLOK, bedrift og læring, mottak av nye lærlinger, arbeidsavtale, lærekontrakt og opplæringsavtale, lønn mm
 • Mappevurdering og halvårssamtaler. Hvordan fungerer dette i praksis for lærlingen g bedriften?
 • Kort innføring i bruk av FIFF
 • Åpent for spørsmål og diskusjon rundt det å ha lærling

I Oslo: Kaffepause fra kl 17.45 - 18.00 (for alle), i Bergen: Mat og drikke fra kl. 17.45 - 18.30 (for alle - husk å krysse av for at du ønsker mat hvis du vil være med på innvielsesfesten av de nye lokalene)

 • Nytt siden sist med bilder og tilbakemeldinger fra Vea samlingen
 • Hvordan arbeide med individuell plan for lærlingen tilpasset din bedrift?
 • Veiledning på faglige produkter - faglig påfyll og inspirasjon med spørreteknikker og veiledningskort
 • Praktisk øvelser og diskusjoner i grupper (ta med spørsmål dere ønsker å diskutere med kolleger, eller ting dere lurer på)
 • Oppsummering av gruppediskusjoner
 • Ønsker om tema til egne kurs for instruktører - hva trenger dere?
 • Innpill til tema for neste treff i januar
 • Ordet fritt