Treff for fagansvarlige og instruktører

Treffet ble gjennomført både i BLOK Bergen og BLOK Skøyen onsdag 14. januar  

Etter ønske på treff for fagansvarlige i august, hadde vi individuell opplæringsplan som tema på treffet i januar. Lærlingene var også invitert til treffet slik at instruktør og lærling sammen kunne diskutere faglig innhold og plan for hva som bør være innholdet i opplæringen i hver enkelt bedrift og på samlingene på BLOK.

AGENDA

  1. Nytt siden sist
  2. Hva skjer våren 2015?
  3. Forslag til ny årsplan 2015 - 2016, med forslag til oppgaver som skal løses på BLOK og/eller i bedrift.
  4. Lager individuell opplæringsplan med utgangspunkt i ny årsplan.
  5. Faglig diskusjoner og spørsmål dere ønsker å drøfte med hverandre
  6. Innspill til tema for neste treff
  7. Eventuelt

Takk til alle dere kom og var med å gi viktige bidrag til hva vi skal ha som fokus i opplæringen både på samlinger og i bedrift høsten 2015 og våren 2016.

Referat kommer