Trinn 1A og studenter fra HIOA går i "dybden"

Abstrakt og konkret, dobbel betydning

Her gikk de virkelig i dybden