VEA samling august 2016

I år hadde vi en liten gruppe lærlinger sammenlignet med tidligere år. Temaet var som tidligere, arbeider i uterom med fokus på stilhistorie og blomstenes karakter og sjel.

I tillegg til å jobbe praktisk med dekoreringen av uterom, jobbet vi i forkant av det praktiske med konflikthåndtering og roller man inntar i gruppearbeid.
Dette har vi erfaring med at er til stor nytte ved slik jobbing, og som kan overføres direkte til samarbeid med kolleger på jobb. I ideutviklingsfasen ble lærlingene utfordret på å se på ulike løsninger før de bestemte seg for endelig hva de skulle gå for.
De jobbet med å sette ord på hva som var ideen bak arbeidet, utover å lage et pent blomsterarbeid, altså hva ville de fortelle. Dette fikk lærlingene mulighet til å understreke gjennom en presentasjon av arbeidene onsdag kveld. 

Nytt av året, på bakgrunn av få lærlinger, var at hver gruppe bestod av færre lærlinger. Det var stort sett 3 på hver gruppe, en gruppe med 4, mot tidligere der det har vært stort sett 5 på hver gruppe og helt oppe i 6 stk.
Fordelen med få på gruppen, kan være at det blir lettere å bli enige i idefasen, og alle må bidra og være effektive, det blir lett synlig om noen bidrar mindre. Men det er færre hender til å jobbe, og til store uterom kan det være en fordel å være flere.
Vi lærerne opplevde likevel at gruppene fikk jobbet meget bra, selv med færre hender.  

Oppgaven gikk ut på at hver gruppe fikk utlevert et uterom og en hovedblomst, så skulle de velge seg ut en relevant stilepoke på bakgrunn av sine analyser av rommet. Blomstens karakter og sjel måtte de også ta hensyn til i sin utarbeidelse av ide til arbeid de skulle lage. Det var veldig flott å se så mange ulike løsninger, og at to og to grupper som hadde samme hovedblomst jobbet så ulikt med denne. Som alltid er det gøy å se presentasjonene onsdag, med mange kreative vinklinger på formidling av ide. Som sang, diktlesning, eventyr, historefortelling, bruk av musikk for å gi publikum rett stemning og guide publikum gjennom en tidsreise i utvalgt rom.
Tusen takk alle lærlinger for en flott opplevelse dere gav oss! 


              

FLERE BILDER FINNER DU I GALLERIET