Internasjonalt samarbeid

I blomsterdekoratørfaget er det mye kontakt og samarbeid over landegrensene.

Store begivenheter i faget er europamesterskap og  verdensmesterskap.
Se www.interflora.no for mer informasjon om mesterskap.

World Skills (WS) og Euro Skills (ES) er store internasjonale konkurranser for unge håndverkere - BLOK har vært hovedsponsor for de norske deltagerne i blomsterdekoratørfaget siden WS i Japan 2007 - til og med WS i Leipzig juni 2013. Etter dette har Norge ikke hatt deltagere fra blomsterdekoratørfaget i ES eller WS noe vi beklager på det sterkeste.  

BLOK har en utstrakt virksomhet med å leie inn dyktige blomsterdekoratører fra  Norge og andre land til inspirasjonstreff og bransjetreff.

Mange bøker med bilder av arbeider laget av dyktige blomsterarbeider gis ut hvert år.

Det europeiske nettverket FLORNET jobber med felles utdanning, erfaringsutveksling og utveksling av både lærere og elever/lærlinger i Europa se flornet.eu

Bilder på denne siden er av blomsterabeider laget på FLORNET-modul på Vea i 2008 "Joyful learning" - Floristry and vocational didactic, arrangert i samarbeid mellom BLOK og Vea.