BLOKs internasjonale engasjement

BLOK satser friskt på internasjonalt samarbeid, i hovedsak gjennom FLORNET og WORLD SKILLS/EURO SKILLS

World Skills og Euro Skills er store internasjonale konkurranser for unge håndverkere i mange ulike fag. BLOK var ansvarlig for utvelgelse og deltakere av unge blomsterdekoratører til disse konkurranseene fram til 2014. Se  World Skills og Euro Skills for artikler om konkurransene.

FLORNET er et internasjonalt (europeisk) prosjekt for utdanningsinstitusjoner innen blomsterdekoratørfaget og hagebruk/landskapsdesign og er knyttet til Erasmus + - programmet. BLOK har pr. dato partnere i 23 Europeiske land, noe som gir fantastiske muligheter til å oppleve hvordan utdanning og fag praktiseres utenfor Norges grenser.
Les mer om Flornet og www.flornet.eu

BLOK tar i mot og organiserer opphold for utvekslingsstudenter (lærlinger/elever) fra samarbeidspartnere i FLORNET.
Hvert år har BLOK en kvote på lærlinger/elever som kan dra på utvekslingsopphold hos FLORNET-samarbeidspartnere i andre europeiske land.
I FLORNET jobbes det også aktivt med lærerutveksling. BLOKs veiledere er med jevne mellomrom på besøk hos skoler og bedrifter i andre land, og det kommer ofte lærere/instruktører på besøk til BLOK for å høre og se hvordan blomsterdekoratøropplæring skjer i Norge.

Nordisk Lærerseminar i blomsterdekoratørfaget arrangeres i de ulike nordiske land annet hvert år. Her samles lærer fra skoler og utdanningsinstituasjoner i hele Norden og BLOK pleir å være godt repesentert.

BLOK er også representert i internasjonale arbeidsgrupper som jobber mot felles internasjonale mål for fagbrev og mesterbrev. Det siste prosjektet vi har vært representert i er å utvikle en international bachelor utdanning for blomsterdekoratørfaget (oktober 2011 - oktober 2013).