Flornet modul "Avant garde" i Italia 2006

"Avant garde" i Sanremo  - Flornetmodul
av Trond Deetjen

 

I april, like etter påske, var det samling i Sanremo, Italia, til Flornets workshop i modulen ”Avant garde and experimental floristry”. Vi var 19 deltakere fra Norge, Sverige, Finland, Latvia, Nederland, Japan, Ungarn, Italia og Slovakia, spredt i alder og erfaring fra lærlinger til butikkeiere, lærere og ”Master Florists” – med andre ord en broket forsamling med ulike forventninger og innfallsvinkler. Arrangøren av workshopen var Sanremo Flower Market, noe som garanterte rikelig tilgang på sesongens friske blomster.                                

 Sanremo Flower Market hadde samlet dyktige blomsterdekoratører og lærere fra regionen til å være inspiratorer og undervisere på workshopen. Den som holdt i trådene og roet gemyttene blant deltakere og lærere hver gang det ble gjort en uannonsert endring i programmet, var blomstermarkedets Enrico Sparago. Han gjorde en fantastisk innsats for denne workshopen, og hadde den helt store oversikten til enhver tid. Det var organisert teorileksjoner som de praktiske arbeidene skulle basere seg på. Ikke alle deltakerne var like imponert over nivået på denne teorien – for oss som kom fra Norden virket den meget basal og elementær – dette har selvfølgelig med forskjeller i blomsterdekoratør-utdannelsen fra land til land å gjøre. Italia har for eksempel ingen offentlig blomster-dekoratørutdannelse – all undervisning foregår i private skoler, og disse varierer veldig i innhold, stil og metode.                                                         

 

                                                                         Vi hadde ofte diskusjonen ”Hva er egentlig Avant Garde? Og hva er eksperimentelt binderi?” Det var mange innfallsvinkler til disse problemstillingene. Men: Avant garde kommer per definisjon fra fransk og betyr ”fortropp” – altså noe eller noen som er banebrytende og nytenkende, setter spørsmålstegn ved det etablerte, er provoserende i forhold til dagens mote, stil, trend og tenkemåte, rett og slett noen som velter de allmenne sannhetene. Eksperimentelt binderi er ikke fullt så enkelt å definere, siden graden av eksperiment varierer med erfaringen til den utøvende blomsterdekoratør, kunstner, klesdesigner eller filosof; noe som for en erfaren mesterflorist er ”gammelt nytt” kan for en lærling være svært så eksperimentelt. De kulturelle forskjellene og ulikheter i erfaring hos de enkelte deltakerne på workshopen førte nok til at mange opplevde undervisningen og nivået det var lagt opp til som noe naivt 

 

            .Det vi følte vi lærte mest av, var de praktiske delene av workshopen – og det er jo nettopp det en workshop er – lære av hverandre gjennom felles ideutvikling og eksperimentering med de enkelte materialene og deres egenskaper. Vi opplevde gruppearbeid med Land Art på stranden og i 1600 meters høyde i skogen. Vi kreerte selvstendige arbeider som var personlige og typiske for den enkeltes erfaring, og vi avsluttet med å lage en utstilling i en fantastisk have rundt et gammelt, italiensk herskapshus midt i Arma di Taggia, som var byen vi bodde i – 15 minutter fra selve Sanremo. Det er nyttig og lærerikt å arbeide sammen med kolleger fra andre kulturer; man lærer mye faglig, men ikke minst om kulturforskjeller og egen utvikling…