FLORNET utdanningsmoduler

Spennende utdanningsmoduler i Europa

Flornet har utviklet 9 utdanningsmoduler, les mer om modulene og når de neste planlegges gjennomført på  Flornets hjemmeside (www.flornet.eu)