Generelt om FLORNET

Her kan du lese mer om FLORNET

FLORNET

FLORNET er et nettverk av omtrent 30 partnere fra hele Europa. Partnerne er skoler og utdanningsinstitusjoner i blomsterdekoratørfaget som gjennom erfaringsutveksling, lærer- og studentutveksling og kursmoduler samarbeider om fag, faglig oppdatering og utdanning over landegrensene, samt jobber for å høyne fagets status og det faglige nivå i de enkelte land og internasjonalt.

FLORNET samarbeider strategisk med FLORINT (det internasjonale blomsterhandlerforbud) på sikt for å jobbe mot en felles europeisk plattform for utdanning med mål om å etablere en standard for utdanningen "Master of Floral Design".

Utveklsingsprogrammet er knyttet til Leonardo daVinci - programmet. BLOK har pr. dato partnere i 23 Europeiske land, totalt som nevnt ca 30 partnere, noe som gir fantastiske muligheter til å oppleve hvordan faget praktiseres utenfor Norges grenser.

BLOK tar i mot og organiserer opphold for utvekslingsstudenter (lærlinger/elever) fra samarbeidspartnere i FLORNET.
Hvert år har BLOK en kvote på lærlinger/elever som kan dra på utvekslingsopphold hos FLORNET-samarbeidspartnere i andre europeiske land.


I FLORNET jobbes det også aktivt med lærerutveksling. BLOKs veiledere er med jevne mellomrom på besøk hos skoler og bedrifter i andre land, og det kommer ofte lærere/instruktører på besøk til BLOK for å høre og se hvordan blomsterdekoratøropplæring skjer i Norge.


Se også egen side om Flornet der du finner artikler om ulike aktiviteter og FLORNETs hjemmeside der du finner mer informasjon om prosjektet.

BLOK er hvert år vert for en eller flere lærlinger og lærere. Vi har bl.a. hatt besøk av lærlinger/elever og lærere fra Østerrike, Sverige, Italia, Ungarn, Nederland, Frankrike, Tyskland og Slovenia.

Gjennom Flornet/Leonardo da Vinci har BLOK hatt lærlinger utplassert i Italia, Finland, Ungarn, Nederland, Frankrike, Slovenia og Tyskland. Alle har hatt stort læringsutbytte både faglig og personlig, og anbefaler flere om å gjøre det samme.

BLOKs instruktører er hele tiden aktive. De har vært på utvekslingsreiser i samarbeidsland og har vært med på utprøving av alle de internasjonale FLORNET-modulene i henholdsvis Sverige (1modul knyttet til utstilling og eksponering) , Norge (to moduler en knyttet til didaktikk og en til visualisering), Finland (en modul knyttet til design), Ungarn (en modul knyttet til kunst- og kulturhistorie) , Nederland (to moduler en knyttet til botanikk, og en til markedsføring og salg), Tyskland (en modul knyttet til blomstersymbolikk i sorg- og brudearbeid) og Italia (en modul knyttet til innovasjon og eksperimentering).
Pr dato jobbes det med videreutvikling av utdanningsmodulen

FLORNET - historikk
FLORNET ble etablert i mai 2000 av 5 yrkesskoler/fagskoler med tilknytning til blomsterdekoratørfaget. Etter hvert vokste FLORNET til en større organisasjon av utdanningsinstitusjoner med utdanningstilbud innen både hagebruk og landskapsarkitektfaget. Fellesnevneren for medlemmene er natur og design.

I slutten av oktober 2003 møttes partnere i Malmø for å formalisere samarbeidet knyttet til å etablere 9 kompetansesentere for blomsterdekoratører i Europa. BLOK hadde i samarbeid med VEA ansvar for å etablere et senter for blomsterdekorering og yrkesdidaktikk - "Joyfull learning- Floristry and vocational didactics". Jorunn (BLOK) var siden november 2002 til høsten 2005 leder for Flornets ordboksprosjekt. Ordboka består i hovedsak av fagbegreper innenfor blomsterdekoratørfaget (ord det er vanskelig å finne i en vanlig ordbok) og dekker pr. i dag 12 språk. Fra høsten 2005 har Flornet-samarbeidet resultert i testing av 9 internasjonale utdanningsmoduler som tilrettelegges og organiseres av de ulike kompetansesentrene. BLOK ved Jorunn sitter i arbeidsgruppe sammen med VEA Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører og Mänsälä for å videreutvikle tilbudet knyttet til utdanningsmodulene, BLOK ved Anne Stine sitter i arbeidsgruppe knyttet til andre arrangement som konkurranser, workshops mm.

I april 2009 møttes representanter for 9 yrkesskoler/fagskoler o.l for å etablereF LORNET-EEIG (European Economic Interest Grouping)
I mars 2010ble resten av partnerne i det tidligere FLORNET også medlemmer av FLORNET EEIG.

FLORNET er registrert som verksomhet i Chamber of Commerce i Nederland.