Voksenopplæringselever i Tyskland 2008

2008 Voksenopplæringselever fra BLOK på utvekslingsopphold i Tyskland


BLOK fikk en ekstra kvote på utplassering våren 2008 fordi elever fra en annen skole ikke hadde anledning til å dra. Deltakere på voksenopplæringskurset tok utfordringen og hadde lærerike opphold i Tyskland.

Kirstens rapport.