Generelt om World Skills

World Skills - VM for unge håndverkere/fagarbeidere

Generelt om World Skills
World Skills er en stor internasjonal konkurranse for unge håndverkere og fagarbeidere. Konkurransene kalles også Yrkes-VM for unge utøvere. Deltakerne må være 24 år eller yngre. Svært mange fag er representert, og deltakere kommer fra hele verden. Konkurransene går av stabelen 2. hver år og det er et kjempestort arrangement.
World Skills er blitt arrangert  siden 1950, og feiret altså 60-års jubileum i 2010. Norge har vært med i World Skills siden 1990.

For mer informasjon se hjemmesidene:  World Skills Norge  World Skills International

Fra våren 2007 overtok BLOK ansvar for norsk deltakelse for blomsterdekoratørfaget i World Skills.
Vår erfaring er at dette er en konkurranse som virkelig stiller store krav til deltakerne. De får her virkelig vist hva de duger til i faget.
Deltakere må ha alle de egenskaper som kreves av den dyktighåndverker: Hurtighet og effektivitet, kreativitet, god estetikk, være løsningsorientert og kunne tenke praktisk, god til å disponere tid, kunne jobbe under stort press (med tilskuere tilstede) - for å nevne noe. Samtidig skal de representere Norge på best mulige måte.

Utvelgelse av deltaker i World Skills

Utvelgelse av deltakere til World Skills i blomsterdekoratørfaget går generelt gjennom å kunne vise til/dokumentere et meget høyt faglig nivå, stor interesse for og aktivitet i faget, vise gode resultater fra konkurranser eller annet relevant arbeid, samt vise personlig egnethet.
Unge blomsterdekoratører fra hele Nore blir invitert til å søke om å få være med i kvalifiseringsprosessen.
Ut fra søknadene velges etter søknadsfristen ut 5-6 kandidater som deltar i Yrkes-NM (eller alternative konkurranser).
De tre beste fra konkurransen jobbe så videre med oppgaver, demonstrasjoner, aktuelle konkurranser etc fram til den endelige utvelgelsen.
Den best egende av disse tre velges så som deltaker og det velges også en varadeltaker som får oppfølging i tilfelle sykdom eller om den utvalgte kandidaten i tiden fram mot selve konkurransen viser seg å ikke innfri krav som stilles.

Det er med andre ord en lengre prosess å bli Norges World Skills- deltaker i blomsterdekoratørfaget, og deltakerne må stå på og være genuint interessert i å utvikle seg faglig i tiden fram mot konkurransen.

World Skills er nemlig en svært tøff konkurranse, både faglig og mentalt. Konkurranseformen krever at deltakeren har et klart hode, har god oversikt, er god til å planlegge på kort tid og kan arbeide både hurtig, ryddig og systematisk. Deltaker kan derfor ikke velges ut kun på grunnlag av resultater i en konkurranse.
Vi deltar for å gjøre et så godt mulig resultat som mulig!
Å delta betyr også store kostnader både i bruk av tid og penger. Dersom det viser seg at det enkelte år ikke er kandidater som har de nødvendige kvalifikasjoner vil det ikke bli sendt deltakere.  Dette er også med tanke på deltakerne selv. Konkurransen er såpass hard og slitsom at det kan bli for tøft for en kandidat som ikke er moden for oppgaven.

Etter en oppsummering av erfaring fra deltakelse i Japan 2007 og Canada 2009 har BLOK tatt kontakt med sentrale aktører innen Blomsterdekoratørfaget, importører, grossister osv for å invitere til samarbeid om norsk deltakelse i World Skills. Vi ser at dette er en oppgave for en samlet bransje, og en aktivitet som kan gi stor markedsføringsverdi for bransjen og for forståelse for at blomsterdekorering er et fag med lang utdanning. Om ulike aktører kan stå samlet og bidra vil vil vi ha større muligheter til å finne den best kvalifiserte deltaker, samt ha økonomiske rammer for å forberede deltakeren til konkurransen på best mulig måte.