Utvelgelse av kandidater til World Skills 2009

Utvelgelse av kandidat til Worls Skills i Canada høsten 2009

World Skills 2009 foregår i Canada på høsten
BLOK er ansvarlig for organsiering, utvelgelse og oppfølging av deltaker i blomsterdekoratørfaget. 
5 aktuelle kandidater ble valgt ut i november 2008:

Marit Iren Mythe - Gjennestad Hagesenter, Stokke
Johanne Tangen Bakkehaug - Buketten, Holmestrand
Elisabeth Finnsbråten - Storgatens Blomsterhandel DA, Oslo
Cathrine Brekka Hiis, Blomsteroasen, Stabekk
Kristin Resløkken Larsen, Floriss Aker Brygge, Oslo

De 5 kandidatene er blitt oppfordret til å være med på mest mulig av arrangementer, lage spennende arbeider i bedriften som dokumenteres på FIFF, samt delta i konkurranser etc. Cathrine og Marit Iren har vært med i konkurranse i Italia i forbindelse med utvekslingsopphold.

Alle kandidatene var med på inspirasjonskveld på BLOK i uke 10 der de skulle vise brudearbeider sammen med Pirjo og Tiina fra Finnland.

I uke 11 foregikk den endelige utvelgelsen av en deltaker og en varadeltaker gjennom en konkurranse på BLOK.

Forberedt oppgave:
Lag en krans som ikke er til begravelse. Bestem selv hva kransen skal brukes til, max 5 ord på engelsk. Kransen skal inneholde Oasis™ stikkmasseprodukt(er).
Tid: 1,5 timer. Forberedelser er tillatt på forhånd, men alle blomster og andre materialer som trenger vann skal plasseres i konkurransetiden.

Overraskelsesoppgave:
Blomstersmykke til Alexander Rybak

 

12.03.09 NORGES DELTAKER TIL WORLD SKILLS I CANADA ER VALGT UT:
Deltaker blir Elisabeth Finnbråten fra Storgatens Blomsterhandel i Oslo
                     

 Alle kandidatene har gjort en kjempeflott jobb og har nedlangt mye arbeid i denne prosessen.

Veilderne på BLOK ser at alle 5 har har lært mye og hatt en stor faglig utvikling i denne tiden.
Dette kan drar de nytte av både til framtidig arbeid og ikke minst den forestående fagprøven.
Alle vist blomsterarbeider som ligger på et høyt faglig nivå og dommerne uttaler at det var en vanskelig jobb å velge ut endelig kandidat.
Dette må jo kun sees på som positivt: At faget har så mange dyktige lærlinger som står på!

DEMO PÅ INSPIRASJONSTREFF 4. mars
Som en del av utvelgelsesprosessen til World Skills ble de 5 kandidatene invitert til inspirasjonstreffet 4. mars for å vise brudearbeider for det store publikummet som var til stede. Deltagerne var med og demonstrerte og ble utfordret til å snakke for et stort publikum på BLOK 4. mars  Hver kandidat fikk noen minutter hver til å fortelle litt om seg selv og om hvordan de hadde løst brudearbeidene de hadde laget for denne dagen. Alle løste oppgaven på en meget god og profesjonell måte, og imponerte både med vakre arbeider og teoretisk fagkunnskap.