Bedrifter som ønsker å ta inn lærling

Her er en liste over bedrifter som ennå ikke har tatt inn lærling
  • Nittedal Blomster AS, ta kontakt med Kathrine på tlf. 67 07 57 70
  • Verkstedet Finn Schjøll, Rådhuspassasjen, Oslo, ta kontakt med Ida på tlf. 22 42 69 00