Floriss Paleet søker lærling

med oppstart i juni (etter ferdig skole)

Floriss Paleet ligger i Karl Johans gate i Oslo.

Se: http://www.paleet.no/butikker/floriss/

Ta kontakt med Kristin på tlf. 99 24 11 22 eller på e-post paleet@floriss.no