Kort informasjon om BLOK

BLOKs adresse:
Karenslyst Allé 9C, 0278 OSLO
Tlf: +47 22 52 43 33  
e-post: blok@blok.no
Kontortid: Mandag - fredag 09.00 - 15.00
(Kontoret er vanligvis stengt mellom jul og nyttår, samt i påskeuken)
 

BLOK hjelper deg med spørsmål rundt utdanning innen blomsterdekoratørfaget og yrket blomsterdekoratør.

BLOK er et opplæringskontor for lærlinger som gjennomfører utdanning i blomsterdekoratørfaget
BLOK gir ulike tilbud innen voksenopplæring i blomsterdekoratørfaget
BLOK er et kompetanse- og informasjonssenter innen fagopplæring i blomsterdekoratørfaget
BLOK har faste ansatte med god og bred kompetanse innen fagopplæring i blomsterdekoratørfaget
 
BLOK ble etablert våren 1997, og vårt hovedkontor og kurslokale ligger på Skøyen i Oslo
BLOK har kurssamlinger også i Hordaland

BLOK er godkjent som opplæringskontor i  følgende fylker:
Akershus, Buskerud, Vestfold, Oslo, Østfold, Hedmark, Oppland, Hordaland, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag og Nordland 
BLOK har i dag ca 100 bedrifter knyttet til kontoret og ca 80 aktive lærekontrakter
 
BLOK er et bindeledd mellom bedrifter, lærlinger og myndighetene (fagopplæringskontor, prøvenemnder, skoler o.l). 
BLOK gir trygghet til lærlingene og bedriftene gjennom informasjon, veiledning og kursvirksomhet. 
BLOK følger opp lærlingen, og sørger for at full opplæring er gjennomført før utløpet av læreforholdet.
BLOK driver utviklingsarbeid, og fungerer som et ressurssenter for blomsterdekoratørfaget når det gjelder fagopplæring nasjonalt og internasjonalt
BLOK arbeider aktivt med rekruttering til bransjen gjennom informasjon på skoler, yrkesmesser, ulike kurs og voksenopplæring
BLOK arbeider aktivt med formidling av kontakt mellom elev/lærling og bedrift (læreplasser og utplassering)
 
 
BLOKs hovedmål er å ha lærlingen i fokus gjennom hele læreprosessen, og vi mener blomsterdekoratørfaget er tjent med å tenke våre lærlinger framfor min lærling. Faget trenger rekruttering av dyktige blomsterdekoratører, noe vi kun får til ved å ta opplæringen av lærlingene på alvor

 

Til inspirasjon