Presentasjon av alle ansatte og styrets leder

Jorunn Dahlback  

er fra 1. september 2015 valgt som styreleder for 2 år på BLOKs årsmøte 16. april. Jorunn har vært daglig leder i BLOK fra oppstarten i juni 1997 - 1. august 2015, med hovedansvar for BLOKs aktiviteter og engasjement, samt personalsaker og internasjonalt samarbeid. Fra 1. september 2001 - 1. august 2015 har hun delt sin stilling mellom BLOK og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og fra 1. august 2015 jobber hun 100 % som førstelektor ved HiOA. 

Jorunn er utdannet blomsterdekoratør, med fagbrev fra Berlin 1984. I 1987 fullførte hun sin mesterbrev- og blomsterteknikerutdanning ved Staatliche Fachschule für Blumenkunst - Weihenstephan. Ved siden av å arbeide i foreldrenes blomsterbutikk (Siri Blomsteratelier, Oslo) arbeidet Jorunn 7 år som lærer ved blomsterdekoratørlinjen på Sogn vgs. i Oslo. Pedagogisk utdanning har Jorunn fra Høgskolen i Akershus: Praktisk-pedagogisk utdanning, veiledningspedagogikk, miljølære, spesialpedagogikk og hovedfag i yrkespedagogikk, og fikk høsten 2013 opprykk til førstelektor (dokumentasjon av forsknings- og utviklingsarbeid i yrkespedagogikk tilsvarende nivå og omfang tilsvarende en doktorgrad). Jorunn har vært og er aktivt med i div. faglige  verv. I 92-93 var hun med i læreplangruppen som utarbeidet nye læreplaner for VKI og VKII blomsterdekoratørfaget  (Reform 94), og mottok i 1995 Interfloras fagpris for denne innsatsen, samt for generell innsats til høyning av faglig nivå. Fra 1993 - 2004 satt hun i fagutvalget for blomsterdekoratørfaget under Opplæringsrådet for håndverksfag og fra 1996-2004 i den landsdekkende klagenemnda i blomsterdekoratørfaget. Gjennom årene har hun hatt mange faglige demonstrasjoner og har arrangert div. kurs tilpasset bransjens behov. Jorunn er medforfatter på læreboka "Blomsterdekorering og formgivning". Har jobbet aktivt med FLORNET og internasjonalt samarbeid i en årrekke, og var medlem i FLORNETS ledergruppe til sommeren 2007.

e-post: jorunn.dahlbac@oslomet.no

Ingunn Endrestøl 

er fra 01.06.2018 ansatt som daglig leder i BLOK. Daglig lederstilling er fastsatt til 80 % stilling, og dettte er en stilling med mange ulike arbeids- og ansvarsoppgaver, bl.a. hovedansvar for strategiplan, aktiviteter, personal, konflikthåndtering og kvalitetssikring av BLOKs tilbud. Daglig leder fungerer som styrets sekretær og jobber tett sammen med BLOKSs styre.  I tillegg har Ingunn noe undervisning og veiledning på BLOK Skøyen og jobber tilsammen 100 % stilling .
Ingunn er utdannet blomsterdekoratør med fagbrev fra 1988 og mesterbrev fra 1998. I læretiden var hun aktiv i distriktmesterskap, og tok også sølvmedalje i klasse B i NM. Hun har bred erfaring fra blomsterdekoratørfaget/bransjen både som ansatt, daglig leder og innehaver. Hun har hatt ulike ledende stillinger i Mester Grønn, og bl.a. hatt ansvar for BLOK-lærlinger i Mester Grønn. Parallelt med små barn og deltidsjobb har hun gjennomført bachelor i språk- og kulturfag, praktisk-pedagogisk utdanning og ble ferdig med mastergrad i formgivning, kunst og håndverk våren 2016. Ingunn har tidligere vært medlem i BLOKs styre i 4 år. Før hun blle ansatt i BLOK jobbet hun med undervisning på barneskolenivå i alle fag, med hovedvekt på musikk, språk, kunst og håndverk og spes.ped.

Ingunnble ansatt i BLOK høsten 2015, som veileder og lærer, og har hatt hovedansvar for internsjonalt samarbeid og lærlinger med særskilte behov (spes.ped). Hun søkte stillingen på BLOK fordi hun ønsker å kombinere fagkunnskap og pedagogiske erfaring, og være med på å lære opp nye generasjoner lærlinger og elever i blomsterdekoratørfaget.

e-post: ingunn@blok.no

Randi Sandberg Aanes 

Randi har vært ansatt i BLOK siden etableringen i 1997. Hun har vært innom de fleste arbeidsoppgaver i disse årene, først som lærer, deretter som veileder og lærer, for deretter å gå inn i mer administrativt arbeid. Hun hadde delt daglig leder-ansvar sammen med Jorunn Dahlback fra 2004 -2015, og hadde deretter fullt daglig leder-ansvar fram til Ingunn tok over i juni 2018.

Randis jobber fra høsten 2018 ca 60% stilling og har hovedansvar for regnskap, økonomi, lønn og internkontroll. I tillegg kommer alle store og små arbeidsoppgaver som daglig oppstår i et opplæringskontor; dvs veiledning/samtaler med lærlinger og fagansvarlige, konflikthåndtering og diverse innen kontor og administrativt arbeid. I tillegg har hun litt undervisning i botanikk/plantelære og stepper inn som vikar for veiledere og lærere ved behov. Hun har også hatt ansvar for lærlinger og lærekandidater med særskilte behov (spes.ped) i en årrekke, men deler nå dette ansvaret med Ingunn. 

Randi er født og oppvokst i blomsterpotte i foreldrenes gartneri, er utdannet blomsterdekoratør med fagbrev og mesterbrev. I tillegg til dette kommer ulike faglige kurs og seminarer både innenlands og utenlands. Randi har følgende utdanning fra Høgskolen i Akershus: Praktisk-pedagogisk utdanning, data/informatikk (IKT) og miljølære.
Lang og variert praksis i faget omfatter bl.a. 11 år i blomsterbutikk som ansatt og senere innehaver, lærer på Lier vgs, tidl. Statens gartnerskole Jensvoll (1990 – 2004), ekstrahjelp hos Blomsterbutikken Opdahl (1995 – 2010.), instruktør på ulike faglige kurs og medansvarlig på ulike større dekoreringsoppdrag.  Hun var aktiv i distriktsmesterskap, norgesmesterskap og internasjonale mesterskap i tidsrommet 1980 – 1992. I denne perioden ble hun distriktsmester i Buskerud 7 ganger, vant B-klassen (for ufaglærte) i NM i 1981, fikk 3. plass i NM klasse A (faglærte) i 1984 og ble Norgesmester i 1986.
Randi var med i læreplangruppen som utarbeidet nye læreplaner i blomsterdekoratørfaget i 1992/93, var medlem av Fagutvalget for faget i tidsrommet 1992 – 99 og er medforfatter på læreboken ”Blomsterdekorering og formgivning". Hun mottok i 1995 Interfloras fagpris for sin innsats til høyning av det faglige nivå. I tidsrommet 2005 - 2016 var hun leder av prøvenemnda i blomsterdekoratørfaget i Buskerud.
På grunn av intoleranse for parfyme og kjemikalierer, samt allergi for en mengde blomster er Randi ikke lenger aktiv på kurs, møter og representasjon, og undervisning er redusert til et minimum.

e-post: randi@blok.no

Elisabeth Rasmussen 

er kontorsansvarlig i 100% stilling, og det vil ofte være Elisabeth som tar telefonen når du ringer til BLOK.
Hun har hovedansvar for arkivering, innkjøp av kontorrekvisita, formidling av lærlinger, all registrering av data/informasjon om bedrifter og lærlinger, utsendelse av informasjon til bedrifter og lærlinger, oppmelding til fagprøver, kontakt med fagopplæringsetatene i de ulike fylkene og fakturering. Generelt holder hun orden på nettverket av røde tråder på kontoret.
Elisabeth er ,som flere andre i BLOK, født inn i blomsterbransjen. Besteforeldrene startet og drev Rasmussens Blomsterforretning i Hokksund i en årrekke. Elisabeth har gjennomført ulike kurs i bransjen og gjennomførte fagprøve som praksiskandidat i 1994. Hun har lang og variert erfaring fra blomsterbutikk, både som ansatt og som selvstendig næringsdrivende. Hun har også vunnet B-klassen distriktsmesterskap i Buskerud, deltok i NM (1984) og kom på da på 5 plass i B-klassen. Fra 1989 til hun startet på BLOK i 2009 drev hun sin egen bedrift i Krødsherad (blomsterbutikk og begravelsesbyrå). I tillegg har hun variert erfaring fra arbeid på sentralbord, som sekretær og kontorassistent. Hun har også grunnleggende utdanning innen IKT, BFN-skolen, ulike kurs som regnskapslære, effektivt kontorarbeid og norsk for sekretærer.

e-post: blok@blok.no

Vibeke Skramstad Strand 

ble ansatt på BLOK i mars 2018 i ca 60 % stilling som kontoransvarlig med hovedansvar for bildebehandling/foto, sosiale medier, brosjyrer, invitasjoner, diplomer, kursbevis og utforming av informasjon som sendes ut fra BLOK. En viktig oppgave framover er å jobbe med helhetlig profilering, nye hjemmesider og ny layout på årsplaner og halvårsplaner. Etter som hun kommer inn i alle de ulike arbeidsoppgavene på BLOK vil hun også gå inn i daglig veiledning av lærlinger, besvare telefon og epost, samt bidra på ulike områder på kontoret og i andre arbeidsoppgaver som må utføres. Vibeke har utdanning innen tegning, form og farge fra Rosthaug vgs, visuell kommunikasjon og grafisk designfra Åssiden vgs og Norske Grafikeres Verksted  (1986-2001), og har jobbet med grafisk design i mange år. I tillegg har hun jobbet med tegneundervisning for barn, som rammmaker, og har 14 års erfaring fra blomsterdekoratørfaget som deltidsansatt i Rasmussen Blomster i Hokksund. Vibeke har vært med på mange kollektive utstillinger  og hatt separatutstilling. I tillegg har hun vært aktiv i Eiker Kunstforeing, og lokale aktiviteter knyttet til kostyme, scenografi og også som illustratør. 

Anita Hope 

har jobbet på BLOK Skøyen som lærer og veilder siden høsten 2005 i 80% stilling. Hun jobber som lærer på alle kurs, veileder lærlinger i Buskerud, Oslo, Asker og Bærum og har ansvar for prosjekter og nettverkssamlinger i både Buskerud og Oslo. 

Anita har gjennomført 3-årig Bachelor yrkesfaglærerutdanning innen Design- og håndverksfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og fullførte sin masterutdanning ved HiOA juni 2015. Anita er utdannet blomsterdekoratør og har lang og solid fartstid i bransjen, bl.a. fra Danmark og fra ulike bedrifter i Drammensområdet. Anita har vært med på flere av de internasjonale Flornet-modulene bl.a. i Tyskland, Finland og Italia.
Før hun begynte å jobbe på BLOK var hun fagansvarlig for lærlingene i bedriften og hadde således god kjenneskap til fagopplæring og BLOK-systemet. I tillegg til dette har hun i en årrekke vært medlem i prøvenemnda for blomsterdekoratørfaget i Buskerud. Hun har deltatt i distriktsmesterskap og NM en rekke ganger og har flere distriktsmesterskap bak seg. Etter noen år uten mesterskap fant Anita ut at hun måtte holde kontakt med faget for å få inspirasjon og fortsatt faglig utvikling. Det måtte bevises at lærere ikke bare er "avdankede" blomsterdekoratører. Hun deltok derfor i Buskerudmesterskapet i 2010 og ble likegodt Buskerudmester. I NM kom hun til finalen og dro derfra med en flott 6. plass. Dette inspirerte til videre konkurranser og i 2011 ble hun BÅDE Buskerudmester og NORGESMESTER!

e-post: anita@blok.no

Inger Johanne Arnkværn 

har vært med som veileder på BLOK siden etableringen i 1997. Fra høsten 2013 har hun vært kontaktlærer for voksenopplæring deltidsklassen (VOL deltid) på BLOK Skøyen, og  underviser lærlinger på trinn 1 og 2 i tilsammen 60% stilling. Inger Johanne veilder for BLOK-lærlinger i Oppland, Hedmark og deler av Akershus. 

Inger-Johanne har en lang og variert fartstid i blomsterdekoratørfaget. Basis ligger i utdanning som gartner og blomsterdekoratør. Av pedagogisk utdanning har hun både praktisk-pedagogisk utdanning, veiledningspedagogikk, miljølære, spesialpedagogikk og hovedfag i yrkespedagogikk fra Høgskolen i Akershus.
Hun drev Nesodden Blomster sammen med Runi Kristoffersen fram til 1990 og har vært faglærer i blomsterdekoratørfaget ved Sogn vgs i Oslo i 10 år. Fra august 2000 - juni 2013 jobbet Inger Johanne som lærer ved Floristen Blomsterskole i Ski, i tillegg til å være veileder på BLOK. Inger-Johanne er medforfatter på læreboken ”Blomsterdekorering og formgivning". Hun har vært og er stadig i aktivitet med ulike demonstrasjoner i faget, både innenlands og utenlands, og er ofte å finne på ulike seminarer og kurs rundt om i verden.

e-post: ingerjohanne@blok.no

Elin Susan Havreberg 

er nyeste skudd på lærerstammen på BLOK. Elin startet i 20 % stilling 1. januar 2018 og kombinerer jobben på BLOK med arbeid hos Interflora Strømmen. HUn planlegger å gjennomføre pedagogisk utdanning fra høsten 2018. Tross ung alder har Elin omfattende erfaring fra faget, både fra bedrift, konkurranser og demonstrasjoner for bransjen. Hun gjennomførte Vg2 blomsterdekoratør ved Nes vgs i 2011, var deretter lærling hos BLOK og Storgaten Blomsterhandel (nå Finn Schjøll Storgaten), og gjennomførte fagprøven i 2015. i 2014/2015 gjennomførte hun utdanningen Eksperimentell formgivning, Ledelse i håndverksfag og Mesterprøven ved Norges grønne fagskole Vea. Elin vant B-klassen (junior) i Oslo-mesterskapet i 2012, og gikk like godt hen og ble Norgesmester samme år da hun hele den etablerte Norgeseliten. Hun har flere gode resultater fra distriktsmesterskap og NJorgesmesterskap, og vant Europamesterskapet for junior i Split i 2013. I tillegg har hun vært med i World Skills (4. plass).

Elin Tysdal 

er lærer og veileder i BLOK Bergen i 60% stilling. Hun har hatt ansvar for BLOKs avdeling i Bergen siden oppstarten høsten 2007, fra høsten 2014 i samarbeid med Liv Dahl. Elin har ansvar for lærlingene (undervisning og veiledning) og underviser også på voksenopplæringskurs deltid (VOL deltid Bergen), som startet opp i Bergen høsten 2014. Ved siden av sin stilling på BLOK underviser Elin også på Vg1 Design og håndverk på Årstad vgs. i Bergen.

Elin er utdannet blomsterdekoratør med fagbrev og har 40 års fartstid i faget. Hun har i mange år jobbet for Interflora Norge A/L med fagkurs for bransjen, og har siden 1976 deltatt i en rekke distrikt og Norgesmesterskap. Elin har også i en årrekke fungert som leder og medlem av prøvenemdna  for blomsterdekoratører i Hordaland. Fra 1986 - 90 fungerte hun som faglærer  i blomsterdekorering ved Bergen Lærlingeskole for håndverk og industri.
Hun er  nasjonalt og internasjonalt godkjent dommer og mottok i 2003 Interfloras fagpris for sin innsats til høyning av det faglige nivå.
I tillegg til utfordringen med å få "filialen" i Hordaland på skinner fra høsten 2007, startet Elin på 3 årig Bachelorutdanning som yrkesfaglærer i Design og håndverk ved Høgskolen i Akershus. Denne utdannelsen fullførte hun sommeren 2010.

e-post: bergen@blok.no

Liv Dahl 

er lærer og veileder, og har fra høsten 2014 hatt ansvar for BLOK Bergen i samarbeid med Elin Tysdal. Hun jobber 70 % stilling i BLOK, med hovedansvar for voksenopplærings deltidskurset (VOL deltid - Bergen). Hun er også lærer for begge trinn lærlinger, og deler veiledningsansvar og oppfølgign av lærlinger og bedrifter med Elin.
Liv har jobbet i snart 15 år som blomsterdekoratør i Bergen, og har både vært butikkleder og lærlingansvarlig. Hun har 3-årig Bachelorutdanning som yrkesfaglærer i Design- og håndverksfag fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har også utdanning i veiledning og coaching. Liv har vært aktiv innen konkurranser og har deltatt i distriktsmesterskap, norgesmesterskap og andre konkurranser. Tidligere har hun hatt ansvar for voksenopplæringsutdanningen gjennom AOF i Bergen og vært tilknyttet Årstad vgs. i Bergen med ansvar for voksenopplæring.

e-post: bergen@blok.no

Lise Fridholm 

er lokal veileder i BLOK Rogaland, der vi startet opp et oppfølgingstilbud for bedrifter og lærlinger høsten 2017. Etter en opplæringsperiode vil Lise ha alt ansvar for lokal aktivitet i Rogaland. Lise er ivrig, positiv og har omfattende erfaring fra bransjen. Hun har utdanning i blomsterdekoratørfaget fra Statens garter og blomsterdekoratørskole Vea (nå Norges Grønne fagskole)  i 91-93. Deretter gjennomførte hun læretiden hos velkjente Kolnes Blomster i Stavanger, og besto fagprøven i 1995. Fra 1996 til 2016 var hun selvstendig næringsdrivende i Sølvberget Blomster i Stavanger. Pedagogisk erfaring har Lise fra arbeid som lærer i blomsterdekoratørfaget ved Bergeland vgs, der hun hadde deltidsstilling som lærer i 1996/1997 og 1998/1999. Nå jobber Lise free-lance, i tillegg til arbeid med med BLOK i Roglaland jobber hun  bl.a. i Alchemilla kreative drivhus på Rennesøy.

Lene Anine Rydgren 

er fra april 2018 fast vikar og følger opp sine læringer på T2 fram til fagprøve og lærlinger på T1 fram til sommeren 2018.
Hun startet på BLOK Skøyen som vikar januar 2013 som lærer og veileder, og hadde fra våren 2014 ansvar som kontaktlærer for voksenopplæringsklassen heltid (VOL-heltid) i 30% stilling.

Lene Anine har gått Grunnkurs Formgivningsfag, VK1 Blomsterdekoratørfag og tok Fagbrev i 1998. Hun har også 2 års utdanning innenfor Gull/ sølvsmed.
Hun har jobbet som blomsterdekoratør på Nesodden Blomster, Mathisens Blomster, Villt og vakkert, og var regionsdekoratør for Mester Grønn i fire år,  der hun hadde ansvar for store arrangementer og holdt interne kurs.                                                                                                                                               I 2001 fullførte Lene Anine sin Bachelor som yrkesfaglærer ved Høgskolen i Akershus. Hun har jobbet 3 år på Vestby vgs. som lærer på GK Formgivningsfag, og Vg1 Design og håndverk, og 3 år som kontaktlærer for Vg2 Blomsterdekoratørfag ved Holtet vgs.
Lene Anine er ei aktiv dame med mange interesser, som friluftsliv, hekle, strikke, sy og de to barna. Hun har også deltatt aktivt i lagkonkurranser både i Stavanger open der hun vant  sammen med Linn Dagslot 2009 og Vea mesterskapet 2013 i samarbeid med Anita Hope.  

e-post: leneanine@blok.no