Presentasjon av alle ansatte og styrets leder

Jorunn Dahlback  

er fra 1. september 2015 valgt som styreleder for 2 år på BLOKs årsmøte 16. april. Jorunn har vært daglig leder i BLOK fra oppstarten i juni 1997 - 1. august 2015, med hovedansvar for BLOKs aktiviteter og engasjement, samt personalsaker og internasjonalt samarbeid. Fra 1. september 2001 - 1. august 2015 har hun delt sin stilling mellom BLOK og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og fra 1. august 2015 jobber hun 100 % som førstelektor ved HiOA. 

Jorunn er utdannet blomsterdekoratør, med fagbrev fra Berlin 1984. I 1987 fullførte hun sin mesterbrev- og blomsterteknikerutdanning ved Staatliche Fachschule für Blumenkunst - Weihenstephan. Ved siden av å arbeide i foreldrenes blomsterbutikk (Siri Blomsteratelier, Oslo) arbeidet Jorunn 7 år som lærer ved blomsterdekoratørlinjen på Sogn vgs. i Oslo. Pedagogisk utdanning har Jorunn fra Høgskolen i Akershus: Praktisk-pedagogisk utdanning, veiledningspedagogikk, miljølære, spesialpedagogikk og hovedfag i yrkespedagogikk, og fikk høsten 2013 opprykk til førstelektor (dokumentasjon av forsknings- og utviklingsarbeid i yrkespedagogikk tilsvarende nivå og omfang tilsvarende en doktorgrad). Jorunn har vært og er aktivt med i div. faglige  verv. I 92-93 var hun med i læreplangruppen som utarbeidet nye læreplaner for VKI og VKII blomsterdekoratørfaget  (Reform 94), og mottok i 1995 Interfloras fagpris for denne innsatsen, samt for generell innsats til høyning av faglig nivå. Fra 1993 - 2004 satt hun i fagutvalget for blomsterdekoratørfaget under Opplæringsrådet for håndverksfag og fra 1996-2004 i den landsdekkende klagenemnda i blomsterdekoratørfaget. Gjennom årene har hun hatt mange faglige demonstrasjoner og har arrangert div. kurs tilpasset bransjens behov. Jorunn er medforfatter på læreboka "Blomsterdekorering og formgivning". Har jobbet aktivt med FLORNET og internasjonalt samarbeid i en årrekke, og var medlem i FLORNETS ledergruppe til sommeren 2007.

e-post: jorunn.dahlback@hioa.no

Randi Sandberg Aanes 

er fra 1. august 2015 alene om daglig leder ansvaret for BLOK i 80% stilling, etter å ha delt stillingen med Jorunn siden høsten 2003 (40/40). Randi fører BLOKs regnskap og har ansvar for økonomi, lønn og personal, i tillegg til overordnet ansvar for alle aktiviteter på BLOK. I tillegg har hun litt undervisning i botanikk/plantelære og stepper inn som vikar for veiledere og lærere ved behov. Hun har også hatt ansvar for lærlinger og lærekandidater med særskilte behov (spes.ped) i en årrekke, men er nå i ferd med å overlate disse oppgavene til Ingunn. Randi har vært instruktør og veileder på BLOK siden etableringen i 1997. 

Randi er født og oppvokst i blomsterpotte i foreldrenes gartneri, er utdannet blomsterdekoratør med fagbrev og mesterbrev. I tillegg til dette kommer ulike faglige kurs og seminarer både innenlands og utenlands. Randi har følgende utdanning fra Høgskolen i Akershus: Praktisk-pedagogisk utdanning, data/informatikk (IKT) og miljølære.
Lang og variert praksis i faget omfatter bl.a. 11 år i blomsterbutikk som ansatt og senere innehaver, lærer på Lier vgs, tidl. Statens gartnerskole Jensvoll (1990 – 2004), ekstrahjelp hos Blomsterbutikken Opdahl (1995 – 2010.), instruktør på ulike faglige kurs og medansvarlig på ulike større dekoreringsoppdrag.  Hun var aktiv i distriktsmesterskap, norgesmesterskap og internasjonale mesterskap i tidsrommet 1980 – 1992. I denne perioden ble hun distriktsmester i Buskerud 7 ganger, vant B-klassen (for ufaglærte) i NM i 1981, fikk 3. plass i NM klasse A (faglærte) i 1984 og ble Norgesmester i 1986.
Randi var med i læreplangruppen som utarbeidet nye læreplaner i blomsterdekoratørfaget i 1992/93, var medlem av Fagutvalget for faget i tidsrommet 1992 – 99 og er medforfatter på læreboken ”Blomsterdekorering og formgivning". Hun mottok i 1995 Interfloras fagpris for sin innsats til høyning av det faglige nivå. I tidsrommet 2005 - 2016 var hun leder av prøvenemnda i blomsterdekoratørfaget i Buskerud.
På grunn av intoleranse for parfyme og kjemikalierer, samt allergi for en mengde blomster er Randi ikke lenger aktiv på kurs, møter og representasjon, og undervisning er redusert til et minimum.

e-post: blok@blok.no

Elisabeth Rasmussen 

er kontorsansvarlig i 100% stilling i samarbeid med Wenche, og det vil ofte være Elisabeth som tar telefonen når du ringer til BLOK.
Hun har hovedansvar for arkivering, innkjøp av kontorrekvisita, formidling av lærlinger, all registrering av data/informasjon om bedrifter og lærlinger, utsendelse av informasjon til bedrifter og lærlinger, oppmelding til fagprøver, kontakt med fagopplæringsetatene i de ulike fylkene og fakturering. Generelt holder hun orden på nettverket av røde tråder på kontoret.
Elisabeth er ,som flere andre i BLOK, født inn i blomsterbransjen. Besteforeldrene startet og drev Rasmussens Blomsterforretning i Hokksund i en årrekke. Elisabeth har gjennomført ulike kurs i bransjen og gjennomførte fagprøve som praksiskandidat i 1994. Hun har lang og variert erfaring fra blomsterbutikk, både som ansatt og som selvstendig næringsdrivende. Hun har også vunnet B-klassen distriktsmesterskap i Buskerud, deltok i NM (1984) og kom på da på 5 plass i B-klassen. Fra 1989 til hun startet på BLOK i 2009 drev hun sin egen bedrift i Krødsherad (blomsterbutikk og begravelsesbyrå). I tillegg har hun variert erfaring fra arbeid på sentralbord, som sekretær og kontorassistent. Hun har også grunnleggende utdanning innen IKT, BFN-skolen, ulike kurs som regnskapslære, effektivt kontorarbeid og norsk for sekretærer.

e-post: blok@blok.no

Ingunn Endrestøl 

er ansatt som spesialpedagog og veileder og jobber 100 % stilling på BLOK Skøyen. Ingunn har ansvar for særskilt tilrettelegging, konflikthåndtering og internasjonalt arbeid i tillegg til undervisning på trinn 1 og veiledning.
Ingunn er utdannet blomsterdekoratør med fagbrev fra 1988 og mesterbrev fra 1998. I læretiden var hun aktiv i distriktmesterskap, og tok også sølvmedalje i klasse B i NM. Hun har bred erfaring fra blomsterdekoratørfaget/bransjen både som ansatt, daglig leder og innehaver. Hun har hatt ulike ledende stillinger i Mester Grønn, og bl.a. hatt ansvar for BLOK-lærlinger i Mester Grønn. Parallelt med små barn og deltidsjobb har hun gjennomført bachelor i språk- og kulturfag, praktisk-pedagogisk utdanning og ble ferdig med mastergrad i formgivning, kunst og håndverk våren 2016. Ingunn har tidligere vært medlem i BLOKs styre i 4 år.
De siste årene før hun kom til BLOK høsten 2015 jobbet hun med undervisning på barneskolenivå i alle fag, med hovedvekt på musikk, språk, kunst og håndverk og spes.ped.
Hun søkte stillingen på BLOK fordi hun ønsker å kombinere fagkunnskap og pedagogiske erfaring, og være med på å lære opp nye generasjoner lærlinger og elever i blomsterdekoratørfaget.

e-post: ingunn@blok.no

Anita Hope 

har jobbet på BLOK Skøyen som lærer og veilder siden høsten 2005 i 80% stilling. Hun jobber som lærer på alle kurs, veileder lærlinger i Buskerud, Oslo, Asker og Bærum og har ansvar for prosjekter og nettverkssamlinger i både Buskerud og Oslo. 

Anita har gjennomført 3-årig Bachelor yrkesfaglærerutdanning innen Design- og håndverksfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og fullførte sin masterutdanning ved HiOA juni 2015. Anita er utdannet blomsterdekoratør og har lang og solid fartstid i bransjen, bl.a. fra Danmark og fra ulike bedrifter i Drammensområdet. Anita har vært med på flere av de internasjonale Flornet-modulene bl.a. i Tyskland, Finland og Italia.
Før hun begynte å jobbe på BLOK var hun fagansvarlig for lærlingene i bedriften og hadde således god kjenneskap til fagopplæring og BLOK-systemet. I tillegg til dette har hun i en årrekke vært medlem i prøvenemnda for blomsterdekoratørfaget i Buskerud. Hun har deltatt i distriktsmesterskap og NM en rekke ganger og har flere distriktsmesterskap bak seg. Etter noen år uten mesterskap fant Anita ut at hun måtte holde kontakt med faget for å få inspirasjon og fortsatt faglig utvikling. Det måtte bevises at lærere ikke bare er "avdankede" blomsterdekoratører. Hun deltok derfor i Buskerudmesterskapet i 2010 og ble likegodt Buskerudmester. I NM kom hun til finalen og dro derfra med en flott 6. plass. Dette inspirerte til videre konkurranser og i 2011 ble hun BÅDE Buskerudmester og NORGESMESTER!

e-post: anita@blok.no

Inger Johanne Arnkværn 

har vært med som veileder på BLOK siden etableringen i 1997. Fra høsten 2013 har hun vært kontaktlærer for voksenopplæring deltidsklassen (VOL deltid) på BLOK Skøyen, og  underviser lærlinger på trinn 1 og 2 i tilsammen 60% stilling. Inger Johanne veilder for BLOK-lærlinger i Oppland, Hedmark og deler av Akershus. 

Inger-Johanne har en lang og variert fartstid i blomsterdekoratørfaget. Basis ligger i utdanning som gartner og blomsterdekoratør. Av pedagogisk utdanning har hun både praktisk-pedagogisk utdanning, veiledningspedagogikk, miljølære, spesialpedagogikk og hovedfag i yrkespedagogikk fra Høgskolen i Akershus.
Hun drev Nesodden Blomster sammen med Runi Kristoffersen fram til 1990 og har vært faglærer i blomsterdekoratørfaget ved Sogn vgs i Oslo i 10 år. Fra august 2000 - juni 2013 jobbet Inger Johanne som lærer ved Floristen Blomsterskole i Ski, i tillegg til å være veileder på BLOK. Inger-Johanne er medforfatter på læreboken ”Blomsterdekorering og formgivning". Hun har vært og er stadig i aktivitet med ulike demonstrasjoner i faget, både innenlands og utenlands, og er ofte å finne på ulike seminarer og kurs rundt om i verden.

e-post: ingerjohanne@blok.no

Lene Anine Rydgren 

startet på BLOK Skøyen som vikar januar 2013 som lærer og veileder, og har fra våren 2014 også hatt ansvar som kontaktlærer for voksenopplæringsklassen heltid (VOL-heltid) i 30% stilling.
Lene Anine har gått Grunnkurs Formgivningsfag, VK1 Blomsterdekoratørfag og tok Fagbrev i 1998. Hun har også 2 års utdanning innenfor Gull/ sølvsmed.
Hun har jobbet som blomsterdekoratør på Nesodden Blomster, Mathisens Blomster, Villt og vakkert, og var regionsdekoratør for Mester Grønn i fire år,  der hun hadde ansvar for store arrangementer og holdt interne kurs.                                                                                                                                               I 2001 fullførte Lene Anine sin Bachelor som yrkesfaglærer ved Høgskolen i Akershus. Hun har jobbet 3 år på Vestby vgs. som lærer på GK Formgivningsfag, og Vg1 Design og håndverk, og 3 år som kontaktlærer for Vg2 Blomsterdekoratørfag ved Holtet vgs.
Lene Anine er ei aktiv dame med mange interesser, som friluftsliv, hekle, strikke, sy og de to barna. Hun har også deltatt aktivt i lagkonkurranser både i Stavanger open der hun vant  sammen med Linn Dagslot 2009 og Vea mesterskapet 2013 i samarbeid med Anita Hope.  

e-post: leneanine@blok.no

Elin Tysdal 

er lærer og veileder i BLOK Bergen i 60% stilling. Hun har hatt ansvar for BLOKs avdeling i Bergen siden oppstarten høsten 2007, fra høsten 2014 i samarbeid med Liv Dahl. Elin har ansvar for lærlingene (undervisning og veiledning) og underviser også på voksenopplæringskurs deltid (VOL deltid Bergen), som startet opp i Bergen høsten 2014. Ved siden av sin stilling på BLOK underviser Elin også på Vg1 Design og håndverk på Årstad vgs. i Bergen.

Elin er utdannet blomsterdekoratør med fagbrev og har 40 års fartstid i faget. Hun har i mange år jobbet for Interflora Norge A/L med fagkurs for bransjen, og har siden 1976 deltatt i en rekke distrikt og Norgesmesterskap. Elin har også i en årrekke fungert som leder og medlem av prøvenemdna  for blomsterdekoratører i Hordaland. Fra 1986 - 90 fungerte hun som faglærer  i blomsterdekorering ved Bergen Lærlingeskole for håndverk og industri.
Hun er  nasjonalt og internasjonalt godkjent dommer og mottok i 2003 Interfloras fagpris for sin innsats til høyning av det faglige nivå.
I tillegg til utfordringen med å få "filialen" i Hordaland på skinner fra høsten 2007, startet Elin på 3 årig Bachelorutdanning som yrkesfaglærer i Design og håndverk ved Høgskolen i Akershus. Denne utdannelsen fullførte hun sommeren 2010.

e-post: bergen@blok.no

Liv Dahl 

er lærer og veileder, og har fra høsten 2014 hatt ansvar for BLOK Bergen i samarbeid med Elin Tysdal. Hun jobber 70 % stilling i BLOK, med hovedansvar for voksenopplærings deltidskurset (VOL deltid - Bergen). Hun er også lærer for begge trinn lærlinger, og deler veiledningsansvar og oppfølgign av lærlinger og bedrifter med Elin.
Liv har jobbet i snart 15 år som blomsterdekoratør i Bergen, og har både vært butikkleder og lærlingansvarlig. Hun har 3-årig Bachelorutdanning som yrkesfaglærer i Design- og håndverksfag fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har også utdanning i veiledning og coaching. Liv har vært aktiv innen konkurranser og har deltatt i distriktsmesterskap, norgesmesterskap og andre konkurranser. Tidligere har hun hatt ansvar for voksenopplæringsutdanningen gjennom AOF i Bergen og vært tilknyttet Årstad vgs. i Bergen med ansvar for voksenopplæring.

e-post: bergen@blok.no

Runi Kristoffersen 


er hovedansvarlig for BLOKs nye kurstilbud og instuktør på ulike kurs.
Runi er utdannet blomsterdekoratør i 1975 på Vea, har både det gamle og det nye fagbrevet, mesterbrev og pedagogisk utdanning. Hun tok hovedfag i Kunsthistorie fra UiO på 90-tallet, og har gjennom det fått mye sterkere forståelse for stil og forholdet til arkitektur i vårt eget fag.
Hun har hatt egen blomsterbutikk på Nesodden utenfor Oslo sammen med Inger-Johanne Arnkværn, og har også jobbet i blomsterbutikker på mange ulike steder i landet. I en årrekke har hun drevet med kurs og demonstrasjoner, mye i Italia, men også i Frankrike, Sveits, Japan, Russland, Litauen, Finland, Danmark, Island m.m. Runi var også lenge med i dommerkomiteen.
Det å bruke plantematerialer mer kunstnerisk for å uttrykke noe bestemt startet hun med etter to år på Kunstlinja på Nansenskolen, og i den sammenhengen var utstillingen «I Kom post 1»i galleri Vognremissen i Oslo det første synlige resultatet. Senere ble hun med i ei kunstgruppe med prosjektet BOTART som etter tre år avsluttet med utstilling i Lillehammer kunstmuseum.
Runi jobber også mye med Landart og har gjort det i mange ulike land, men kanskje først og fremst i alpene i Sveits (ca 10 år) og i en park i Italia.
Hun er hovedansvarlig for boka: «Blomsterdekorering og formgiving»
Runi fikk Interfloras fagpris i 2001.
Hun underviser nå på Statens grønne fagskole- Vea, på det internasjonale fagskole studiet Eksperimentell formgiving, ved siden av å ha kursansvar på BLOK.