Aktiviteter og strategiplan

STRATEGIPLAN

BLOKs strategiplan for 2009 -2015 vedtatt på årsmøtet 2009

Strategiplanen som pdf

BLOKs Aktivitetsplaner

 

Visjon:
Være aktivt med å styrke blomsterdekoratørfagets status, og drive innovativ meningsfylt opplæring

Vår forrige strategiplan for 2004-2009 ble oppfattet som ambisiøs da den ble utformet. Gruppa som jobbet den gang fant det imidlertid riktig å ha høye målsettinger.
I forbindelse med arbeidet med ny strategiplan ble oppsummeringen den at BLOK faktisk har nådd de fleste av målene (visjonene) som ble satt i denne planen.

Den nye planen bygger i stor grad på emner, aktiviteter, holdninger og verdier som var i den gamle planen, men vi skal videre!

 • BEVISSTHET
 • LÆRING
 • OPPLEVELSE
 • KVALITET

 

BLOKS aktiviteter er først å fremst følgende:

 • Kvalitetssikre opplæring for lærling/lærekandidat i bedrift, og bistå både bedrift og lærling/lærekandidat på de områder det er behov i læretiden
 • Være et bindeledd mellom fagopplæringsetatene i fylkene, bedrift og lærling/lærekandidat.
 • Søke mot å høyne fagets nivå gjennom kurs, møter, inspirasjonstreff og samlinger for lærlinger, faglærte og daglige ledere/eiere, prøvenemnder og andre som er tilknyttet bransjen
 • Bidra til rekruttering til faget gjennom:
        voksenopplæringskurs
        utdanningsmesser
        prøve på -dager
        konkurranser for unge yrkesutøvere
        kontakt med skoler
 • Fremme internasjonalt samarbeid
 • Være oppdatert på det som skjer både i faget og i opplæring generelt (lovverk og forskrifter)

         

 

Til inspirasjon