Info for medeiere i BLOK

 

For å finne info om organsisasjonen BLOK, vedtekter osv går du til ORGANISASJON

For å finne planene og datoer for aktiviteter på BLOK går du til AKTIVITETSPLANER under "Hva skjer"

For å lese mer om opplegg for lærlingene og kurstilbud for elever, praksiskandidater og eksterne lærlinger går du til OPPLÆRING på hovedmenyen.